Kategori: Lägenhet

Matavfallskvarn används som vanligt

Förändrade regler kring insamling av matavfall och matavfallskvarnar i Barkarbystaden. Från och med den 1 januari 2024 införs nya EU-direktiv med krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. Det innebär att matavfall ska samlas in separat och transporteras och behandlas åtskilt från övrigt avfall. I Barkarbystaden är samtliga matavfallskvarnar anslutna …

Fortsätt läsa

Att bo och vara delaktig i Brf Svea Ett

Hej alla medlemmar Så här års brukar valberedningen höra av sig till er medlemmar för att kolla om det finns intresse av att vara med i styrelsen framöver (1 eller 2 år). Tyvärr är intresset alltid väldigt svalt. I år har till exempel bara en av alla tillfrågade ställt upp på att vara suppleant i styrelsen. Detta …

Fortsätt läsa

Balkongdörrar

Styrelsen behöver få information från lägenhetsinnehavare rörande balkongdörren/balkongdörrarna. Många medlemmar har eller har haft problem, då dörrbladen, karmen och/ eller beslagen inte hållit tillfredsställande kvalitet. Var vänlig maila styrelsen om du upplever problem med balkongdörren/dörrarna så styrelsen kan bilda sig en omfattning om problemen. The board needs to receive information from apartment owners regarding the …

Fortsätt läsa

Köksfläkt, ventilation och värme. Vad är tillåtet?

Hej medlemmar Köksfläkten är en del av fastighetens värme- och ventilationssystem. Enligt paragraf 45 i föreningens stadgar gäller följande: Följande åtgärder får inte företas utan styrelsens tillstånd: ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas, eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten Det betyder att bostadsrättshavaren INTE får byta ut …

Fortsätt läsa

Obligatorisk ventilationskontroll och Radonmätning

På uppdrag av Brf Svea Ett kommer Haninge sotning och ventilation att utföra OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll) enligt BFS 2011:16 OVK 1 på   Karlslundsvägen 5 och 9: Torsdag den 15/4  2021, mellan kl 08:00 – 15:30 samt Karlslundsvägen 13,  Gripengatan 9 och Barkarbyvägen 60: Fredag den 16/4  2021, mellan kl 08:00 – 15:30   Radonmätning …

Fortsätt läsa

Värmeproblem

Efter tidigare strömavbrott har några lägenheter problem med värmeelementen. Styrelsen bedömer i dagsläget att värmesystemet efter detta avbrott behöver någon eller några dagar för att återigen fungera normalt

Individuell moms på vattenförbrukning

Med anledning av den dom som Högsta förvaltningsdomstolen fastställde den 3 december 2019 kommer nu individuell mätning av tillhandahållanden av el, vatten, gas, värme, laddstolpar m.m. vara skattepliktig. Se brev från vår administrativa förvaltare här: IMD MOMS [61510]

Besiktningsprotokoll Tunnelbanebygget

Lägenhetsprotokoll efter besiktning som följd av tunnelbanebygget finns här Besiktningsprotokoll

Till alla boende. Sluta tvätta och torktumla efter kl 22.00

Till alla boende i Svea Ett Klagomål har inkommit från en medlem som störs av att någon granne på Karlslundsvägen 13 kör torktumlare efter kl 00.00! Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att använda tvättmaskin och torktumlare efter 22.00. Trivselreglerna säger: Störningar För att alla ska trivas är det viktigt att man …

Fortsätt läsa

Till alla på Karlslundsvägen 9 och 11: Inte köra tvättmaskin kl 00.20!

Till alla på Karlslundsvägen 9 och 11: Inte köra tvättmaskin kl 00.20! Klagomål har inkommit från en medlem som störs av att någon granne kör tvättmaskin efter 22.00! Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att använda tvättmaskin och torktumlare efter 22.00. Trivselreglerna säger: Störningar För att alla ska trivas är det viktigt …

Fortsätt läsa