Kategori: Innegård

Pergolan på innegården

Pergolans säkerhet har underkänts under en inspektion av innegården och byggs därför just nu om. Den kommer att byggas om så att den inte längre är lika lättillgänglig för barn att klättra på då den saknar fallskydd etc. Vid frågor kontakta gärna oss i styrelsen. Hälsningar styrelsen

Rastning av hundar

Det är inte OK att rasta hundar på vår innergård och inte plocka upp bajset! Tråkigt att behöva påpeka något självklart.

Grillning – Vad gäller?

<b>Grillning – Vad gäller?</b> På balkonger, uteplatser, innegård och pergola gäller:    

Snart kommer ”Att bo i bostadsrätt” i din postbox

Snart kommer ”Att bo i bostadsrätt” i din postbox Styrelsen har beslutat att alla lägenheter skall få ett ex av brochyren, som beskriver rättigheter och skyldigheter när man bor i bostadsrätt. Läs mer om: 1. Mindre makt 2. Ansvar 3. Störande grannar 4. Oklart ansvar för yttre underhåll 5. Begränsningar i möjligheten att göra ändringar …

Fortsätt läsa

Du som kastar fimpar, skärpning!

Du som kastar fimpar vid innegårdsentrén till Karlslundsvägen 9! Sluta med det! För allas vår trevnad och inte minst för våra barn. Vår innegårdsveteranstädare/trädgårdsmästare Stanley har tröttnat på att plocka upp mängder av fimpar efter dig. Plocka upp dina fimpar och sluta kasta på marken. Du som ser personen som fimpar, påminn om denna sida. …

Fortsätt läsa

För de små barnens säkerhet

Sökerhetsgrej Tack vare Brf Svea Två har vi fått en grind på trappan från innegården ner till Gripengatan. Grinden är försedd med ”säkerhetshasp” så att inte små barn skall kunna öppna grinden. Tack Svea Två! /Styrelsen

Innegården – Några trivselregler – Svea Ett och Svea Två

Innegården Lekplatsen är främst avsedd för våra barn. Föräldrar måste tillse att barnen inte missbrukar den utan att den lämnas i samma skick som innan. Leksaker plockas in, bänkar ställs tillbaka, skräp läggs i papperskorgar. Sprid inte ut grus/sand på gräsmattor eller “lek-asfalt”. Undvik bollspel och cykling. Styrelserna får då och då klagomål på barn …

Fortsätt läsa

Innegården: Klippning, ogräsrensning

Gräset behöver klippas och ogräs rensas Idag har styrelsen haft en första kontakt med en bemanningsfirma som skall sköta gräsklippning, ogräsrensning mm på innegården. Ett litet förråd (för motorgräsklippare mm) kommer att placeras nära entrén (vid fläkthuset) till Gripengatan 9. /Styrelsen

Nya lådor på innegården

Skadedjursbekämpning Det verkar som om den akustiska råttskrämmaren gett resultat! Inga nya råtthål har setts vid pergolan. För att var helt säkra har vi nu även fått två st. betongstationer från Nomor. Skall ta hand om ev kvarvarande skadedjur. Betongstationerna skall stå i ca ett år. /Styrelsen

Skadedjur på innegården – Status

Råttskrämma Styrelsen beslöt på senaste styrelsemöte 2017-03-30 att inte anta offerten från Anticimex, som medför avtal på tre år och en kraftig kostnad per år. Ingen garanti på resultatet lämnas. Offerten från Nomor var betydligt billigare men använde gift som bekämpningsmedel. Styrelsen beslöt istället att pröva råttskrämma i pergolan. Råttskrämman skickar ut ett ohörbart ljud …

Fortsätt läsa