Category: Nyheter

Viktigt meddelande

Lite nyheter inför sommaren! Sammanfattning 1. Soprummet är semesterstängt viss tid:     11 juni till 13 augusti. 2. Styrelsen inte på plats hela sommaren 3. GDPR och Svea Ett 4. Brandskyddsinformation Detaljerad information finns här Short summary in English 1. Garbage room är closed:     june 11 to august 13. 2. The board …

Continue reading

Svea Ett och GDPR

GDPR Läs mer här Den 25 maj börjar en ny förordning att gälla för alla företag, föreningar mm inom EU. Förordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation, på svenska “Dataskyddsförordningen”). Förordningen bestämmer hur personuppgifter får (resp. inte får) hanteras. Personuppgifter är allt som direkt eller indirekt pekar på en nu levande person, tex namn, adress, …

Continue reading

Styrelsemöte igår (30/10)

Styrelsen träffas ungefär en gång per månad Bland besluten (30/10) kan nämnas: – Beslöts godkänna kallelse till stämma och att den skall utdelas snarast. – Beslöts att priset för fjärröppnare till garageport skall höjas till 1000 kr    (gäller borttappad eller förstörd fjärröppnare). Bland övriga ärenden kan nämnas: – De som klagat på dålig värme …

Continue reading

Efterbesiktning för 2-årsbesiktningen klar!

Alla har fått resultat av efterbesiktning i sin postbox Ungefär hälften av alla lägenheter är nöjda med åtgärderna efter 2-årsbesiktningen (dvs har inte lämnat in meddelande om resterande arbeten). Övriga har en eller flera kvarstående anmärkningar. De kommer att bli kontaktade när det är dags för åtgärder. 2-årsbesiktningen har utförts på följande sätt: – BRABO …

Continue reading

Några beslut på styrelsemötet 2017-09-05

Styrelsen har haft sitt första möte efter sommaren Bland de viktigare besluten kan nämnas: – Beslutades datum för stämma: 2017-11-16. – Beslut att införa tidstyrd timer till bastuelementet (slut kl 22.30) – Beslut att införa 2-timmarstimer på all golvvärme i bastu/spa/toa – Beslut att införa lås som inte går att ställa upp mellan sluss i …

Continue reading

Varning från en av våra medlemmar

Hej Här kommer en varning från en av våra medlemmar! 2016-07-13: Vi hade kl 04.15 någon som försökte ta sig in via ytterdörren hem till oss (ryckte i handtaget). Förmodligen har flera blivit utsatta utan de märkt det. Varna alla boende med information att dörrar EJ KAN VARA OLÅSTA. /Styrelsen (Björn, sekr)

Infoblad 2016-06-07

Här information och sommarhälsning från styrelsen! Klicka på sidan för att läsa texten! /Styrelsen

Innegården!

Vi har fått klagomål på nedskräpning på innegården! En av våra medlemmar säger: ”Hej Jag var ute med familjen idag i innergården – då har vi ett allvarligt problem. Det finns någon som tydligen tycker det är helt okej att deras hund bajsar på lekplatsen (se bifogad bild). Förstås det är ett hälsofara för barn. …

Continue reading

Kodbyte 22 mars

Vi byter koder till ytterdörrar mot gata och innegård den 22 mars. Skälet till kodbyte är att öka säkerheten mot att obehöriga kan ta sig in i våra trapphus och vårt garage. Kodbytet kommer att ske mellan 09.00 och 11.00. Den nya koden kommer att distribueras via infoblad till alla postboxar två dagar före. Dela …

Continue reading

Var beredd på kodbyte!

Kodbyte sker omkring första mars. För att höja säkerheten så kommer vi att byta kod på entrédörrar från gatan och från innegården. Det är den fyrsiffriga koden för att öppna dörrarna. Kodbytet kommer att ske på detta sätt: – Vi har bett Driftia om ett datum och en tid när dom byter koden. – När …

Continue reading