Garanti för vitvaror mm

Vi har fått en del frågor angående garantitid för vitvaror och annan utrustning. Garantin för många saker är 5 år, och huset har i början av detta år passerat denna gräns.
Godkänd entreprenad/slutbesiktning var den 10:e februari 2015. Du kan alltid ta kontakt med serviceföretaget för utrustningen, se nedan:

”Kontakta serviceföretaget som tillverkaren angett. I din lägenhetspärm hittar du namn och telefonnummer under flik 18. Tips: Kontrollera din hemförsäkring, normalt ingår inte skador på vitvaror i hemförsäkringen. Du rekommenderas att ta en bostadsrättsförsäkring som täcker bl.a. skador på vitvaror mm.”

Mobil Återvinningscentral 22 Mars

Den 22 Mars kl. 11-14 kommer den mobila återvinningscentralen tillbaka till Barkarbystaden på Fänriksvägen 4 (Karlslund förskola). Vid den mobila ÅVC kan man bland annat slänga grovavfall, elektronik, batterier, ljuskällor och farligt avfall. Den kommer även komma tillbaka den 14/6, 23/8 och 1/11 på samma plats och tid.

Garagestädning

Tisdag den 31/3 kl. 11:00-16:00
För att uppnå bästa resultat, minimera risker samt undvika damm och smuts på din bil, ber vi dig därför att parkera ditt fordon på en annan plats under denna tid.
/Styrelsen

Bastun är åter bokningsbar och i funktion

Med anledning av den senaste tidens misskötsel av bastun vill vi i styrelsen påminna om att misskötsel leder till varning, och vi kan blockera medlemmars tillgång till bastun och spaavdelningen.

Vi arbetar även med att byta bokningssystem för att möjliggöra enklare bokning via webben och för att lättare kunna blockera medlemmar som missköter sig i framtiden.

Driftstopp i sopsugarna – FUNGERAR igen

Sopsugarna fungerar nu igen enligt information från kommunen.
Det är ett fel som har dykt upp att nedkasten låser sig och kommunen har anmält det. Man ska kunna se när det är höga nivåer i nedkasten när lampan lyser.

Hjärtstartaren stulen

Vår hjärtstartare som varit placerad i porten på Karlslundsvägen 9 verkar ha försvunnit. Om du vet något om detta, kontakta styrelsen på styrelsen@sveaett.se

Soprummet

soprum

Det har varit väldigt fullt i soprummet under julen. Snälla, om det är fullt i kärlen är det INTE ok att fortsätt kasta saker i andra kärl och att ställa sopor på golvet. Vi får betala mycket för extra hämtningar, det drabbar oss alla.
Det går utmärkt att lämna plast i sopsågsröret för PLAST! Underlättar för alla och det blir inte överfullt i miljörummet. Om vi kan dra ned på tömning av plats i miljörummet så spar vi kostnader. Föreningen betalar redan en fast avgift för sopsugen per lägenhet.

Bastubokning fungerar igen

Nu fungerar bastubokningen igen. Basta enligt utdelade instruktioner.
/Styrelsen

Förråd

Det finns lediga förråd att hyra. Hör av er till styrelsen vid intresse.

Bastun fungerar igen

Nu har bastun lagats och ett nytt aggregat har installerats.
Det är nu viktigt att bastun används rätt så att vi inte behöver reparera den igen. Det är dyrt.
Det nya aggregatet är ett Tylö Pure. Det blir varmt snabbare än det förra och det är inte nödvändigt att köra det på maxtemperatur.
Information om hur man använder panelen kommer att komma ut.
Häll inte vatten på stenarna förrän de är heta! Och häll endast vatten på stenarna, INTE på värme-elementen.
Och för allas trevnad, lämna inte sopor nere i spa-avdelningen. Allt ska tas med efter avslutad bastning.
/Styrelsen