Bastu

Hej medlemmar

Vi vill påminna er om skötsel i gemensamma utrymmen. Det är viktigt att låta bli ventilationen i bastun av flera anledningar och risker. Att täcka för ventilationen är INTE ok.

Tänk på att städa efter er till nästa besökare. Följ ordningsregler som finns i lokalerna på webben.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna/trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

Styrelsen

Matavfallskvarn används som vanligt

Förändrade regler kring insamling av matavfall och
matavfallskvarnar i Barkarbystaden.

Från och med den 1 januari 2024 införs nya EU-direktiv med krav på utsortering och separat
insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. Det innebär att matavfall ska samlas in separat
och transporteras och behandlas åtskilt från övrigt avfall. I Barkarbystaden är samtliga
matavfallskvarnar anslutna till avloppsnätet, vilket alltså från den 1 januari inte längre är tillåtet.

Vad händer nu?

Järfälla kommun kommer att söka dispens från de nya kraven för samtliga hushåll som har
matavfallskvarn i Barkarbystaden.

Som fastighetsägare behöver du alltså inte göra någonting just nu
och boende kan fortsätta att använda matavfallskvarnarna som vanligt.
Dispensen är tidsbegränsad och kan ges för högst två år. Under denna tid kommer Järfälla kommun att
utreda hur vi ska hantera matavfallskvarnar utifrån de nya reglerna. Vi återkommer så snart vi har mer
information.

Sopor och julgranar. Info från Järfälla Kommun

Extra viktigt för sopsugsinkasten

Grovavfall och kartonger ska inte kastas i sopsugens inkast. Detta större avfall fastnar lätt i inkaströret vilket medför stopp och ökade kostnader för föreningen. Grovavfall och kartonger kastas på rätt plats i miljörummet.

Kvällshämtning av din julgran på Stora torget

På torsdagar den 4, 11 och 18 januari kl 19.30-20.00 har du möjlighet att lämna din julgran till

våra chaufförer som tar emot julgranar på Stora torget. Granen får inte lämnas på platsen innan eller efter att trädgårdsbilen varit där.

Styrelsen

Kallelse till stämma 23 november 2023

Alla medlemmar i Brf Svea Ett kallas till ordinarie stämma i Järfälla församlingshus torsdag den 23:e november 2023 kl 19:00. Adressen är Kyrkvägen 12. Enklare förtäring serveras från 18:30

Järfälla församlingshus ligger alldeles bredvid Järfälla kyrka i Barkarby. Avståndet från Svea Ett till församlingshuset är ca. 600 meter fågelvägen. Vill du åka bil så finns det parkeringsplatser vid församlingshuset.

Du anmäler dig nederst på denna sida. Du måste visa ID-handling vid entrén, som visar att du har rätt att delta i ev. omröstningar. Har du inte med dig ID-handling är du välkommen att lyssna.

Tillsammans med denna kallelse får du: Dagordning

Årsredovisning delas ut senare men finns digitalt på vår hemsida innan mötet.

Välkomna!

/Styrelsen

Dagordning

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Arvode åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enl §15 i stadgarna
 • Motioner
 1. Stämmans avslutande

Varmvattenmätare

Varmvatten debiteras som bekant separat efter förbrukning.

Under hösten/vintern kommer varmvattenmätare att bytas ut. Mer info kommer vilken eller vilka veckor detta kommer att ske.

Vid byte behövs tillgång till respektive lägenhet. Skulle ni inte vara hemma ber vi er hänga dörrnyckeln i tuben. Bytet tar cirka en halvtimme.

Styrelsen

 

Grovtvättstuga

Från och med november kommer det bara gå att boka ett tvättpass per vecka.

Hälsningar

Styrelsen

Byte rörelsesensorer armaturer

Hej alla medlemmar

Vi håller på att byta ut alla rörelsesensorer för armaturer i trapphusen under jan-mars-23.

Ber om ursäkt för eventuella störningar.

Styrelsen

Hello all members

We are in the process of replacing all motion sensors for luminaires in the stairwells during January-March.-23

Apologies for any disturbance.

The board