Utdelning av nyckelbrickor

Har ni inte hämtat ut era taggar för att öppna portar och boka bastu samt tvättstuga, kontakta styrelsen och boka en tid för avhämtning. Legitimation krävs.

Miljörummet

Situationen i soprummet är fortsatt ohållbar och fr.o.m tisdag går det bara att komma in med tag. Det visas tyvärr ingen som helst respekt från vissa boende för att få källsortering och sophantering att fungera.
Detta gör att vi kommer att kunna blockera passage om vi måste.

/Styrelsen

Porttelefoner – INFO

Nu är de nya porttelefonerna igång. Besökare söker på ert namn och ringer upp, ni svarar och trycker 5 på er mobil så låses porten upp. Avslutas samtalet så har porten låsts upp. Det är ett 08-nummer som ringer. Spara detta när ni fått ett samtal så vet ni att det är porten.

The new entry phones are now operational. Visitors can search your name and call you, you answer the call on your cell and then press 5. When the call is disconnected, the front door is unlocked. The number starts with 08. Save this number after you get a call so you’ll know it’s the entry phone calling.

SOPRUMMET/MILJÖRUMMET

Noteringar angående vårt miljörum:
– Detta är ett miljörum för SORTERING, ej ett rum för hushållssopor!
– Nu fungerar taggar istället för nyckel in till soprummet. Snart kommer ej nycklarna att fungera.
– Det har fungerat väldigt dåligt i soprummet senaste tiden. Det slängs i fel kärl och på golvet. Tömning av papper och kartong kommer att utökas till varje vecka istället för varannan. Detta medför en ökande kostnad för föreningen och kan komma att innebära avgiftshöjning i framtiden.
När kärlen är fulla – släng inget mer, gå till ICA Maxi eller Görvälns återvinningsstation.
– Vi kan behöva stänga soprummet under korta perioder om det blir för fullt i kärlen.
– Hushållssopor (såsom blöjor etc) slängs i sopsugar på inne-gården, ABSOLUT INTE i miljörummet.

Utdelning av blippar till portarna

Nu har blipparna till våra nya porttelefoner kommit. Nästa utdelning av dessa kommer att ske i hobbyrummet på söndag den 12/7 kl 18.30-19.00. Ta med legitimation.

/Styrelsen

Pergolan på innegården

Pergolans säkerhet har underkänts under en inspektion av innegården och byggs därför just nu om. Den kommer att byggas om så att den inte längre är lika lättillgänglig för barn att klättra på då den saknar fallskydd etc.
Vid frågor kontakta gärna oss i styrelsen.

Hälsningar styrelsen

Nya porttelefoner och bokningssystem

De nya entrédosorna är nu på plats, och vi arbetar med att ordna nya taggar till alla boende. Vi kommer också att registrera era telefonnummer så att ni kan släppa in besökare via mobilen, den gamla porttelefonen i era lägenheter blir nu inte användbar . Inom kort kommer ni hitta papper att fylla i med uppdaterade kontaktuppgifter i era brevlådor. Fyll i och återlämna dessa snarast.

När vi har fått de nya taggarna får ni information om kvittens av dessa.

The new entry system is now in place, and we are working on getting new tags for all members. We will also register your phone numbers so that you’ll be able to let in guests via your mobile phone, instead of the phone on the wall in the apartment. Shortly you will find a document in our postbox. Complete this with your contact details and return as soon as possible.

When we have the new tags you’ll get information about how to collect them.

/Styrelsen

Garanti för vitvaror mm

Vi har fått en del frågor angående garantitid för vitvaror och annan utrustning. Garantin för många saker är 5 år, och huset har i början av detta år passerat denna gräns.
Godkänd entreprenad/slutbesiktning var den 10:e februari 2015. Du kan alltid ta kontakt med serviceföretaget för utrustningen, se nedan:

”Kontakta serviceföretaget som tillverkaren angett. I din lägenhetspärm hittar du namn och telefonnummer under flik 18. Tips: Kontrollera din hemförsäkring, normalt ingår inte skador på vitvaror i hemförsäkringen. Du rekommenderas att ta en bostadsrättsförsäkring som täcker bl.a. skador på vitvaror mm.”

Mobil Återvinningscentral 22 Mars

Den 22 Mars kl. 11-14 kommer den mobila återvinningscentralen tillbaka till Barkarbystaden på Fänriksvägen 4 (Karlslund förskola). Vid den mobila ÅVC kan man bland annat slänga grovavfall, elektronik, batterier, ljuskällor och farligt avfall. Den kommer även komma tillbaka den 14/6, 23/8 och 1/11 på samma plats och tid.

Garagestädning

Tisdag den 31/3 kl. 11:00-16:00
För att uppnå bästa resultat, minimera risker samt undvika damm och smuts på din bil, ber vi dig därför att parkera ditt fordon på en annan plats under denna tid.
/Styrelsen