Till alla på Karlslundsvägen 9 och 11: Inte köra tvättmaskin kl 00.20!

Till alla på Karlslundsvägen 9 och 11: Inte köra tvättmaskin kl 00.20!

Klagomål har inkommit från en medlem som störs av att någon granne kör tvättmaskin efter 22.00!
Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att använda tvättmaskin och torktumlare efter 22.00.
Trivselreglerna säger:
Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen.

/Styrelsen, Björn, sekr

Till alla på Karlslundsvägen 5 (Entrédörr, knappsats)

Till alla på Karlslundsvägen 5 (Entrédörr, kod)

Nu fungerar knappsats till entrédörren (och även knapp på insidan).

/Styrelsen, Björn, sekr.

Grillning – Vad gäller?

<b>Grillning – Vad gäller?</b>

På balkonger, uteplatser, innegård och pergola gäller:

 

 

Det kom ett SMS från vår ”trädgårdsmästare” för innegården

Det kom ett SMS från vår ”trädgårdsmästare” för innegården

Just det, JÄTTETRIST! SKÄRPNING!

/Styrelsen, Bengt, ordf

Nya miljökorgar i hobbyrummet

Nya miljökorgar i hobbylokalen

För att öka trevnaden i hobbyrummet finns nu två avfallskärl. Här kan du slänga papper och plast.

Metall, icke brännbart, brännbart (utom plast o papper) och wellpapp måste slängas i soprummet. Hushållsopor (tex matrester) måste slängas i sopsug på innegården. Icke tomma färgburkar, lysrör, glödlampor (innan vi får skåp för farligt avfall i soprummet), måste du transportera till en miljöstation utanför Svea Ett.

/Styrelsen, Christina, soprumsanvarig

Garagestädning 11:e april

Problem i undercentral (UC)

Problem i undercentral (UC)

Värmepumpen fungerar troligtvis inte som den ska efter det korta strömavbrottet härom natten. Driftia har under lördagkvällen preliminärt fått igång cirkulationen men problemet är inte är löst ännu.

/Styrelsen, Bengt, ordf

Värme stängs av under fredagen!

Värme stängs av under fredagen (8/3)!

På grund av servicearbete i vår undercentral kommer värmen (element + varmvatten) att stängas av några timmar under fredagen (8/3).

/Styrelsen, Bengt, ordf

Viktigt om soprummet: Kärltvätt!

Viktigt om soprummet: Kärltvätt!

Hej

Alla kärl till vänster (glas, metall o plast) skall kärltvättas. Lägg INGENTING i dessa från söndag kväll 3/3 kl 16.00 till tisdag 5/3 kl 16.00. Hjälp oss få ett trevligare soprum!

/Styrelsen, Christina, soprumsansvarig

 

Snart kommer ”Att bo i bostadsrätt” i din postbox

Snart kommer ”Att bo i bostadsrätt” i din postbox

Styrelsen har beslutat att alla lägenheter skall få ett ex av brochyren, som beskriver rättigheter och skyldigheter när man bor i bostadsrätt.

Läs mer om:
1. Mindre makt
2. Ansvar
3. Störande grannar
4. Oklart ansvar för yttre underhåll
5. Begränsningar i möjligheten att göra ändringar i lägenheten
6. Svårigheter att förstå hur avgifter sätts
7. Inskränkt rätt att låna/hyra ut sin lägenhet
8. Delat ansvar för skador
9. Föreningen kräver tillträde till min lägenhet
10. Krav på engagemang

/Styrelsen