Frys i miljörummet

Det står en frys i miljörummet.
Personen som ställt den där måste omedelbart frakta bort den.
Vitvaror får inte slängas i miljörummet utan måste köras till en återvinningsstation.

/Styrelsen

English:
There is a freezer in the recycling room.
If you are the one who put it there, please remove it immediately.
Appliances like these are not allowed to be recycled in the recycling room. They must be transported to a recycling station.

/The BRF board

Radonmätning

Radonmätning kommer att utföras med start i februari 2021. Detta är viktigt för att undersöka så inte några gränsvärden överskrids.

Läs anslag som satts upp i portarna respektive information som givits till respektive lägenhet.

Det  är viktigt att ni ger tillgång till er lägenhet så att mätning kan utföras.

Läs mer om radon på Järfälla kommuns hemsida.

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/boendeochnarmiljo/radon.4.40b7e74714b9b24883d321c4.html

Styrelsen

Krossade rutor

Fönstren vid hobbyrummet och Karlslundsvägen 13 har krossats.

Har du sett något? Mejla till styrelsen@sveaett.se och berätta.

/Styrelsen Svea Ett

Nyckel upphittad

Nyckel upphittad. Mejla styrelsen@sveaett.se om du saknar din.

/Styrelsen Svea Ett

Pandemilag och Folkhälsomyndigheten

Vi ber medlemmar och besökare i BRF Svea Ett att respektera pandemilagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det betyder högst 2 personer i gemensamma utrymmen som Gym och Spa, hålla 2 meters avstånd samt rengöra utrustning efter användning

We kindly ask members and visitors of Brf Svea Ett to respect the recent Emergency Pandemic Law and the recommendations of the Public Health Agency. A maxium of 2 persons in common areas such as the Gym and Spa, keep distance and clean any equipment after it has been used

Ytterligare information / Further info at

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/nya-regler-infors-for-gym–och-sportanlaggningar-badhus-handelsplatser-och-platser-for-privata-sammankomster/

Styrelsen/ The Board

Brf Svea Ett

 

 

 

 

Julbrev från Järfälla kommun

Till dig som bor i Barkarbystaden
I jul- och nyårstider ökar behovet av en fungerande avfallshantering.
För att det ska fungera smidigt i just din förening har vi följande tips:
• Minimera avfallet redan vid inköp
• Återbruka gärna! Många saker kan användas av andra istället för att slängas.
• Återvinn så mycket avfall som möjligt. Sortera avfallet i rätt kärl eller i rätt inkast
om det inte går att återbruka.
• Presentpapper från julklappar sorteras som pappersförpackningar.
• Tryck eller vik ihop kartonger och pappersförpackningar så mycket som möjligt så
att inte kärlet blir fullt.
• Fastighetsägare ska ha system för el och farligt avfall i miljörummet. Om det saknas
kan ni kontakta er förvaltare.
Extra viktigt för sopsugsnedkasten
Grovavfall och kartonger ska inte kastas i sopsugens inkast. Detta större avfall fastnar
lätt i sopsugsröret vilket medför stopp och ökade kostnader för föreningen. Grovavfall
och kartonger kastas på rätt plats i miljörummet. Saknar föreningen dessa
avfallsfraktioner talar ni med er förvaltare.
Besök den mobila återvinningscentralen den 10 januari
Söndagen den 10 januari klockan 11.00 till 14.00 kommer den mobila
återvinningscentralen till Fänriksvägen 4. Nytt för i år är att återbruksbilen är tillbaka.
Där kan du lämna saker som fortfarande kan användas av andra ett tag till.
Två tillfällen att lämna din julgran på Stora torget
Den 14 och 19 januari, mellan klockan 18-20, kommer vi att samla in julgranar på Stora
torget i Barkarbystaden. Julgranarna lämnas till personal och får inte läggas på torget
under andra tider. Kom ihåg att ta bort pyntet ordentligt så säkerställer vi att granen
återvinns på bästa sätt 🙂
God jul och gott nytt år önskar Järfälla kommun!

Bastu

Bastun är tillfälligt ur funktion. På grund av sjukdom kan den inte repareras för tillfället. Vi meddelar här när den fungerar igen.

Styrelsen

Årstämma

Kallelse till digital årsstämma.

Tid: 19:00 24 november 2020

Plats:Digital

Anmälan görs genom att lämna epost, personnummer (10 siffror) och lägenhetsnummer (3 siffro) senast den 16 november till : styrelsen@sveaett.se

Fullmakter och/eller poströster kan även läggas i styrelsens brevlåda Barkarbyvägen 60.

Se vidare instruktion för uppkoppling samt kallelse som har  lämnats i postfack för respektive lägenhet

Styrelsen

Individuell moms på vattenförbrukning

Med anledning av den dom som Högsta förvaltningsdomstolen fastställde den 3 december 2019 kommer nu individuell mätning av tillhandahållanden av el, vatten, gas, värme, laddstolpar m.m. vara skattepliktig.
Se brev från vår administrativa förvaltare här: IMD MOMS [61510]

Besiktningsprotokoll Tunnelbanebygget

Lägenhetsprotokoll efter besiktning som följd av tunnelbanebygget finns
här
Besiktningsprotokoll