Radonmätning

Radonmätning kommer att utföras med start i februari 2021. Detta är viktigt för att undersöka så inte några gränsvärden överskrids.

Läs anslag som satts upp i portarna respektive information som givits till respektive lägenhet.

Det  är viktigt att ni ger tillgång till er lägenhet så att mätning kan utföras.

Läs mer om radon på Järfälla kommuns hemsida.

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/boendeochnarmiljo/radon.4.40b7e74714b9b24883d321c4.html

Styrelsen

Pandemilag och Folkhälsomyndigheten

Vi ber medlemmar och besökare i BRF Svea Ett att respektera pandemilagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det betyder högst 2 personer i gemensamma utrymmen som Gym och Spa, hålla 2 meters avstånd samt rengöra utrustning efter användning

We kindly ask members and visitors of Brf Svea Ett to respect the recent Emergency Pandemic Law and the recommendations of the Public Health Agency. A maxium of 2 persons in common areas such as the Gym and Spa, keep distance and clean any equipment after it has been used

Ytterligare information / Further info at

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/nya-regler-infors-for-gym–och-sportanlaggningar-badhus-handelsplatser-och-platser-for-privata-sammankomster/

Styrelsen/ The Board

Brf Svea Ett

 

 

 

 

Bastu

Bastun är tillfälligt ur funktion. På grund av sjukdom kan den inte repareras för tillfället. Vi meddelar här när den fungerar igen.

Styrelsen

Årstämma

Kallelse till digital årsstämma.

Tid: 19:00 24 november 2020

Plats:Digital

Anmälan görs genom att lämna epost, personnummer (10 siffror) och lägenhetsnummer (3 siffro) senast den 16 november till : styrelsen@sveaett.se

Fullmakter och/eller poströster kan även läggas i styrelsens brevlåda Barkarbyvägen 60.

Se vidare instruktion för uppkoppling samt kallelse som har  lämnats i postfack för respektive lägenhet

Styrelsen

Individuell moms på vattenförbrukning

Med anledning av den dom som Högsta förvaltningsdomstolen fastställde den 3 december 2019 kommer nu individuell mätning av tillhandahållanden av el, vatten, gas, värme, laddstolpar m.m. vara skattepliktig.
Se brev från vår administrativa förvaltare här: IMD MOMS [61510]

Besiktningsprotokoll Tunnelbanebygget

Lägenhetsprotokoll efter besiktning som följd av tunnelbanebygget finns
här
Besiktningsprotokoll

Årsredovisning Brf Svea Ett 2020/2019

Här finns årsredovisningen för Svea Ett 2020/2019
Brf Svea Ett_ÅR_19-20

Belysning innergård

Det är inte tillåtet att göra åverkan på belysning eller annan utrustning på gården. Vi uppmanar föräldrar att tala med sina barn om detta samt i övrigt ha uppsikt på den utrustning som finns på gården så att ingen åverkan sker.

Styrelsen
Brf Svea Ett

Kärlen för plast i miljörummet försvinner

Kärlen för plaståtervinning i miljörummet kommer att försvinna from 28/10 och all plast ska hädanefter slängas i sopsugen på innergården.
Frigolit ska slängas i sopsugen eller i kärlet för brännbart om bitarna är för stora för sopsugen.

/Styrelsen

Viktigt om internet

Ett år med Bahnhof som internetleverantör

På det hela taget har kollektiv upphandling av internet fungerat bra. Ibland har det varit driftstörningar eller egen utrustning som krånglat. Vid problem löser sig oftast det hela genom att stänga av och starta om utrustningen. Ibland kan din router behöva konfigureras om. Telefon till Bahnhofs support för bostadsrättsföreningar är 010-510 30 19.
Full hastighet nås dock bara vid fast uppkoppling via nätverksuttag och givet att din utrustning kan ta emot den höga hastigheten.
Trådlös uppkoppling ger alltid lägre hastighet. Läs mer på exempelvis Kjell och Co om trådlöst och hur man kan minimera risken för att du eller din granne ska störa varandra vid trådlöst internet:
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/internet/lokala-natverk/wifi—tradlost-natverk

Vi vill dock påminna om en del saker vad gäller internet:

-Det är strängeligen förbjudet att göra åverkan, förändra, justera eller avlägsna så kallad hårdvara från bostaden. Hårdvara är främst nätverksuttag, kabeldragning för internet eller utrustning i mediaskåpet. All hårdvara tillhör fastigheten.

-Det enda som får ändras, införskaffas eller tas med vid flytt är egen utrustning, som dator, telefon, surfplatta, i förekommande fall TV-box, router e.dyl.

A reminder concerning Internet

It is strictly forbidden to remove or make any adjustment on the internet hardware.
-The hardware belongs to the building, mainly the equipment in the media/internet cabinet.
-The hardware is not private property that can be removed in case of moving to a new address. The only thing that is private is you own computer, phone , router etc.

Styrelsen
Brf Svea Ett