Kategori: Stämma

Att bo och vara delaktig i Brf Svea Ett

Hej alla medlemmar Så här års brukar valberedningen höra av sig till er medlemmar för att kolla om det finns intresse av att vara med i styrelsen framöver (1 eller 2 år). Tyvärr är intresset alltid väldigt svalt. I år har till exempel bara en av alla tillfrågade ställt upp på att vara suppleant i styrelsen. Detta …

Fortsätt läsa

Årstämma

Kallelse till digital årsstämma. Tid: 19:00 24 november 2020 Plats:Digital Anmälan görs genom att lämna epost, personnummer (10 siffror) och lägenhetsnummer (3 siffro) senast den 16 november till : styrelsen@sveaett.se Fullmakter och/eller poströster kan även läggas i styrelsens brevlåda Barkarbyvägen 60. Se vidare instruktion för uppkoppling samt kallelse som har  lämnats i postfack för respektive …

Fortsätt läsa

Kallelse stämma

Kallelse stämma I alla postboxar har följande kallelse delats ut (klicka på bilden för PDF): /Styrelsen

Datum för stämma (ändring)

Nu gäller de nya stadgarna!

Extrastämma 2018-01-16 På extrastämman godkändes de nya stadgarna för andra gången. – Protokoll – De nya stadgarna /Styrelsen, Björn, sekr

Du har väl anmält dig till extrastämman?

Extrastämma 16 januari kl 18.00 Det krävs två stämmor för att besluta om stadgeändring. Kom till Sushi-lokalen (f.d. Cafeét). Föreningen och Sushiinnehavaren bjuder på Sushi med lättöl/mineralvatten. Mejla namn, lägenhetsnummer och hur många som kommer till styrelsen@sveaett.se Här hittar du kallelse till extrastämman. /Styrelsen

Stämmoprotokoll nu justerat.

Stämman 2017-11-16 Protokoll från stämman är nu justerat och finns här. Alla tidigare stämmoprotokoll finns här. /Styrelsen, Björn, sekr

Snabbrapport från stämman 2017-11-16

Här en snabbrapport Antal deltagare: 26. Därav röstberättigade: 15 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ny styrelse: – Bengt Larsson 251 (omval) – Semra Inal Caliskan 153 (omval) – Christina Sernstad 141 (nyval) – Björn Sölving 553 (omval) Suppleanter: – Bengt Lindqvist 341 (nyval) – Lill Persson 351 (nyval) Valberedning: – Sara Andskär 541 (omval) – Ingela Egerfors …

Fortsätt läsa

Dags att anmäla sig till stämman!

Nu är det bara några dagar kvar! Sista anmälningsdag är söndagen den 12 november (via mejl eller till Brf postbox Barkarbyvägen 60 eller till SölvingA/SölvingB Gripengatan 9). Angel lägenhetsnummer (tre siffror) och antal. Välkomna! /Styrelsen

Valberedningen efterlyser förslag

Det är stämma i Svea Ett den 16 november På stämman skall det väljas styrelse, kommande valberedning mm. Det är valberedningen som kommer med förslag, sen beslutar stämman. Valberedningen söker nu personer som är intresserade av styrelsearbete samt valberedning. Att vara med i styrelsen är ett utmärkt tillfälle att lära känna dina grannar i huset …

Fortsätt läsa