Balkongdörrar

Styrelsen behöver få information från lägenhetsinnehavare rörande balkongdörren/balkongdörrarna. Många medlemmar har eller har haft problem, då dörrbladen, karmen och/ eller beslagen inte hållit tillfredsställande kvalitet.

Var vänlig maila styrelsen om du upplever problem med balkongdörren/dörrarna så styrelsen kan bilda sig en omfattning om problemen.

The board needs to receive information from apartment owners regarding the balcony door / balcony doors. Many members have or have had problems, as the door leaves and/or fittings have not been of satisfactory quality.

Please email the board if you experience problems with the balcony door / doors so the board can get a picture the problems.

styrelsen@sveaett.se

Styrelsen