november 2020 arkiv

Bastu

Bastun är tillfälligt ur funktion. På grund av sjukdom kan den inte repareras för tillfället. Vi meddelar här när den fungerar igen. Styrelsen

Årstämma

Kallelse till digital årsstämma. Tid: 19:00 24 november 2020 Plats:Digital Anmälan görs genom att lämna epost, personnummer (10 siffror) och lägenhetsnummer (3 siffro) senast den 16 november till : styrelsen@sveaett.se Fullmakter och/eller poströster kan även läggas i styrelsens brevlåda Barkarbyvägen 60. Se vidare instruktion för uppkoppling samt kallelse som har  lämnats i postfack för respektive …

Fortsätt läsa

Individuell moms på vattenförbrukning

Med anledning av den dom som Högsta förvaltningsdomstolen fastställde den 3 december 2019 kommer nu individuell mätning av tillhandahållanden av el, vatten, gas, värme, laddstolpar m.m. vara skattepliktig. Se brev från vår administrativa förvaltare här: IMD MOMS [61510]