Soprummet påminnelse

Det är viktigt att sortera rätt i soprummet. Det slängs alldeles för mycket i fel kärl och saker ställs på golvet när kärlen är fulla – inte ok.

Om det inte sköts kommer vi inte att kunna ha rummet öppet.

  • Hushållssopor slängs på gården
  • Töm pappersförpackningar som har plastpåsar etc inuti och släng plasten i plast-kärlen
  • INGA plastpåsar ska slängas i kärlen för papper
  • Plastförpackningar kan även slängas i sopsugarna på innegården
  • Om kärlen är fulla får man vänta med att slänga tills det får plats eller åka med det till Görvälns återvinningscentral – INTE ställa på golvet
  • Vik ihop dina kartonger och annat så får det plats mer

Nu står det både trälådor och kartonger på golvet i soprummet, dessa ska tas bort och slängas på rätt plats.

/Styrelsen

Till alla boende. Sluta tvätta och torktumla efter kl 22.00

Till alla boende i Svea Ett

Klagomål har inkommit från en medlem som störs av att någon granne på Karlslundsvägen 13 kör torktumlare efter kl 00.00!
Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att använda tvättmaskin och torktumlare efter 22.00.

Trivselreglerna säger:
Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen.

/Styrelsen