Soprummet påminnelse

Det är viktigt att sortera rätt i soprummet. Det slängs alldeles för mycket i fel kärl och saker ställs på golvet när kärlen är fulla – inte ok.

Om det inte sköts kommer vi inte att kunna ha rummet öppet.

  • Hushållssopor slängs på gården
  • Töm pappersförpackningar som har plastpåsar etc inuti och släng plasten i plast-kärlen
  • INGA plastpåsar ska slängas i kärlen för papper
  • Plastförpackningar kan även slängas i sopsugarna på innegården
  • Om kärlen är fulla får man vänta med att slänga tills det får plats eller åka med det till Görvälns återvinningscentral – INTE ställa på golvet
  • Vik ihop dina kartonger och annat så får det plats mer

Nu står det både trälådor och kartonger på golvet i soprummet, dessa ska tas bort och slängas på rätt plats.

/Styrelsen