Tillbaka till Styrelse

Styrelse 2020-2021

Styrelse 2020-20201

På ordinarie föreningsstämma 2020-11-24 valdes följande styrelse till Bostadsrättsföreningen Svea Ett:
– Bengt Larsson omval 1 år
– Bengt Lindqvist omval 1 år
– Mattias Ryde’n nyval 2 år
– Anna Aspsäter Fasheyi omval 1 år
– Jerzy Rajzler nyval 1 år

På efterföljande konstituerande möte valdes Bengt Larsson som ordförande.

Styrelsen (eller två ledamöter i förening) äger rätt till firmateckning.
Bostadsrättsföreningens organisationsnummer är 769626-1689.

På föreningsstämman 2019-11-27 valdes även styrelsesuppleanter:
– Semra Caliskan nyval 2år
– Anita Sölving omval 1 år

Valberedning:
– Ingela Egerfors nyval 2 år sammankallande
– Semra Inal Caliskan omval 1 år