Tillbaka till Styrelse

Styrelse 2021-2022

Styrelse 2021-2022

På ordinarie föreningsstämma 2021-11-27 valdes följande styrelse till Bostadsrättsföreningen Svea Ett:
– Anna Aspsäter Karlslundsvägen 5
– Bengt Lindqvist Karlslundsvägen 9
– Mattias Rydén Karlslundsvägen 9
– Joanna Hernqvist Barkarbyvägen 60
– Katarina Miletic Karlslundsvägen 5
– Jerzy Rajzler Karlslundsvägen 9

På efterföljande konstituerande möte valdes Anna Aspsäter som ordförande.

Styrelsen (eller två ledamöter i förening) äger rätt till firmateckning.
Bostadsrättsföreningens organisationsnummer är 769626-1689.

På föreningsstämman 2021-11-27 valdes även styrelsesuppleant:
Hegedüs Sandor Karlslundsvägen 9

Valberedning:
– Ingela Egerfors sammankallande
– Semra Inal Caliskan
– Anita Sölving