april 2021 arkiv

Köksfläkt, ventilation och värme. Vad är tillåtet?

Hej medlemmar Köksfläkten är en del av fastighetens värme- och ventilationssystem. Enligt paragraf 45 i föreningens stadgar gäller följande: Följande åtgärder får inte företas utan styrelsens tillstånd: ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas, eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten Det betyder att bostadsrättshavaren INTE får byta ut …

Fortsätt läsa