juni 2020 arkiv

Pergolan på innegården

Pergolans säkerhet har underkänts under en inspektion av innegården och byggs därför just nu om. Den kommer att byggas om så att den inte längre är lika lättillgänglig för barn att klättra på då den saknar fallskydd etc. Vid frågor kontakta gärna oss i styrelsen. Hälsningar styrelsen

Nya porttelefoner och bokningssystem

De nya entrédosorna är nu på plats, och vi arbetar med att ordna nya taggar till alla boende. Vi kommer också att registrera era telefonnummer så att ni kan släppa in besökare via mobilen, den gamla porttelefonen i era lägenheter blir nu inte användbar . Inom kort kommer ni hitta papper att fylla i med …

Fortsätt läsa