Pergolan på innegården

Pergolans säkerhet har underkänts under en inspektion av innegården och byggs därför just nu om. Den kommer att byggas om så att den inte längre är lika lättillgänglig för barn att klättra på då den saknar fallskydd etc.
Vid frågor kontakta gärna oss i styrelsen.

Hälsningar styrelsen

Nya porttelefoner och bokningssystem

De nya entrédosorna är nu på plats, och vi arbetar med att ordna nya taggar till alla boende. Vi kommer också att registrera era telefonnummer så att ni kan släppa in besökare via mobilen, den gamla porttelefonen i era lägenheter blir nu inte användbar . Inom kort kommer ni hitta papper att fylla i med uppdaterade kontaktuppgifter i era brevlådor. Fyll i och återlämna dessa snarast.

När vi har fått de nya taggarna får ni information om kvittens av dessa.

The new entry system is now in place, and we are working on getting new tags for all members. We will also register your phone numbers so that you’ll be able to let in guests via your mobile phone, instead of the phone on the wall in the apartment. Shortly you will find a document in our postbox. Complete this with your contact details and return as soon as possible.

When we have the new tags you’ll get information about how to collect them.

/Styrelsen