Garanti för vitvaror mm

Vi har fått en del frågor angående garantitid för vitvaror och annan utrustning. Garantin för många saker är 5 år, och huset har i början av detta år passerat denna gräns.
Godkänd entreprenad/slutbesiktning var den 10:e februari 2015. Du kan alltid ta kontakt med serviceföretaget för utrustningen, se nedan:

”Kontakta serviceföretaget som tillverkaren angett. I din lägenhetspärm hittar du namn och telefonnummer under flik 18. Tips: Kontrollera din hemförsäkring, normalt ingår inte skador på vitvaror i hemförsäkringen. Du rekommenderas att ta en bostadsrättsförsäkring som täcker bl.a. skador på vitvaror mm.”