Kategori: Inglasning

Snabbprotokoll från stämman 2015-11-26

Här kommer ett snabbprotokoll från stämman Det officiella protokollet dröjer någon vecka. Här några av de viktigare punkterna: Valdes Klas Säve-Söderbergh SBC, att som ordförande leda dagens förhandlingar. Röstlängden fastställdes till 29 röstberättigade (som visat ID-handling vid ingång). (Totalt var det 44 närvarande). Resultat- och balansräkning från årsberättelsen godkändes, styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna …

Fortsätt läsa