Nyckel upphittad

Nyckel upphittad. Mejla styrelsen@sveaett.se om du saknar din.

/Styrelsen Svea Ett

Pandemilag och Folkhälsomyndigheten

Vi ber medlemmar och besökare i BRF Svea Ett att respektera pandemilagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det betyder högst 2 personer i gemensamma utrymmen som Gym och Spa, hålla 2 meters avstånd samt rengöra utrustning efter användning

We kindly ask members and visitors of Brf Svea Ett to respect the recent Emergency Pandemic Law and the recommendations of the Public Health Agency. A maxium of 2 persons in common areas such as the Gym and Spa, keep distance and clean any equipment after it has been used

Ytterligare information / Further info at

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/nya-regler-infors-for-gym–och-sportanlaggningar-badhus-handelsplatser-och-platser-for-privata-sammankomster/

Styrelsen/ The Board

Brf Svea Ett

 

 

 

 

Julbrev från Järfälla kommun

Till dig som bor i Barkarbystaden
I jul- och nyårstider ökar behovet av en fungerande avfallshantering.
För att det ska fungera smidigt i just din förening har vi följande tips:
• Minimera avfallet redan vid inköp
• Återbruka gärna! Många saker kan användas av andra istället för att slängas.
• Återvinn så mycket avfall som möjligt. Sortera avfallet i rätt kärl eller i rätt inkast
om det inte går att återbruka.
• Presentpapper från julklappar sorteras som pappersförpackningar.
• Tryck eller vik ihop kartonger och pappersförpackningar så mycket som möjligt så
att inte kärlet blir fullt.
• Fastighetsägare ska ha system för el och farligt avfall i miljörummet. Om det saknas
kan ni kontakta er förvaltare.
Extra viktigt för sopsugsnedkasten
Grovavfall och kartonger ska inte kastas i sopsugens inkast. Detta större avfall fastnar
lätt i sopsugsröret vilket medför stopp och ökade kostnader för föreningen. Grovavfall
och kartonger kastas på rätt plats i miljörummet. Saknar föreningen dessa
avfallsfraktioner talar ni med er förvaltare.
Besök den mobila återvinningscentralen den 10 januari
Söndagen den 10 januari klockan 11.00 till 14.00 kommer den mobila
återvinningscentralen till Fänriksvägen 4. Nytt för i år är att återbruksbilen är tillbaka.
Där kan du lämna saker som fortfarande kan användas av andra ett tag till.
Två tillfällen att lämna din julgran på Stora torget
Den 14 och 19 januari, mellan klockan 18-20, kommer vi att samla in julgranar på Stora
torget i Barkarbystaden. Julgranarna lämnas till personal och får inte läggas på torget
under andra tider. Kom ihåg att ta bort pyntet ordentligt så säkerställer vi att granen
återvinns på bästa sätt 🙂
God jul och gott nytt år önskar Järfälla kommun!

Bastun åter i funktion

Nu är bastun åter i funktion. Kretskortet hade dränkts på grund av att en boende öst på för mycket vatten.

Vi ber er återigen att vara försiktiga med vår gemensamma bastu. Läs instruktionerna för användning, stoppa inte papper där det inte ska vara papper och häll inte på för mycket vatten på aggregatet så att det hamnar där det inte ska hamna.

Om vi tar hand om bastun kan vi njuta av värmen längre, utan onödiga avbrott för felsökning och reparation.

Hälsningar från styrelsen

Järfälla kommun. Enkät

Järfälla kommun önskar samla in åsikter från boende i Barkarbystaden gällande sommargågatan och pop-up parken vid Stora torget/Gripengatan.

Vad kan vi göra bättre eller förändra? Plats: Stora torget/Gripengatan

Genom att svara på denna enkät har ni som invånare i Barkarbystaden möjlighet att framföra era åsikter samt uppfattning om hur just ni upplevde den tillfälliga parken och sommargågatan. Svaren kommer därefter utvärderas av kommunen med syftet att utvärdera årets projekt och möjligtvis liknande framtida projekt inom Järfälla kommun.

Se länk: https://forms.gle/adbZAp7XGwvv63UdA

Undersökningen tar cirka 3 minuter och är anonym.

Styrelsen

Bastu

Bastun är tillfälligt ur funktion. På grund av sjukdom kan den inte repareras för tillfället. Vi meddelar här när den fungerar igen.

Styrelsen

Årstämma

Kallelse till digital årsstämma.

Tid: 19:00 24 november 2020

Plats:Digital

Anmälan görs genom att lämna epost, personnummer (10 siffror) och lägenhetsnummer (3 siffro) senast den 16 november till : styrelsen@sveaett.se

Fullmakter och/eller poströster kan även läggas i styrelsens brevlåda Barkarbyvägen 60.

Se vidare instruktion för uppkoppling samt kallelse som har  lämnats i postfack för respektive lägenhet

Styrelsen

Individuell moms på vattenförbrukning

Med anledning av den dom som Högsta förvaltningsdomstolen fastställde den 3 december 2019 kommer nu individuell mätning av tillhandahållanden av el, vatten, gas, värme, laddstolpar m.m. vara skattepliktig.
Se brev från vår administrativa förvaltare här: IMD MOMS [61510]

Besiktningsprotokoll Tunnelbanebygget

Lägenhetsprotokoll efter besiktning som följd av tunnelbanebygget finns
här
Besiktningsprotokoll

Årsredovisning Brf Svea Ett 2020/2019

Här finns årsredovisningen för Svea Ett 2020/2019
Brf Svea Ett_ÅR_19-20