Tillbaka till Styrelse

Styrelse 2019-2020

Styrelse 2019-2020

På ordinarie föreningsstämma 2019-11-27 valdes följande styrelse till Bostadsrättsföreningen Svea Ett:
– Bengt Larsson omval 1 år
– Bengt Lindqvist omval 1 år
– Emma Sernstad omval 1 år
– Anna Aspsäter Fasheyi nyval 1 år
På efterföljande konstitueringsmöte valdes Bengt Larsson som ordförande.

Styrelsen (eller två ledamöter i förening) äger rätt till firmateckning.
Bostadsrättsföreningens organisationsnummer är 769626-1689.

På föreningsstämman 2019-11-27 valdes även styrelsesuppleanter:
– Ingela Egerfors nyval 1 år
– Anita Sölving nyval 1 år

Valberedning:
– Sara Andskär omval sammankallande
– Semra Inal Caliskan nyval