Grillsäsong

Hej Medlemmar

Vi vill påminna om att kolgrillning inte är tillåten vare sig på balkong eller på innergården.  Detta på grund av brandrisk och för att respektera grannar som kan störas av lukt eller rök. Ska du använda elgrill bör du först fråga dina grannar. Läs också på vår hemsida under trivselregler som ska respekteras,

We would like to remind you that charcoal grilling is not allowed either on the balcony or in the courtyard. This is due to the risk of fire and in order to respect neighbours who may be disturbed by odors or smoke. If you are going to use an electric grill, you should first ask your neighbours.

Styrelsen