Radonmätning

Radonmätning kommer att utföras med start i februari 2021. Detta är viktigt för att undersöka så inte några gränsvärden överskrids.

Läs anslag som satts upp i portarna respektive information som givits till respektive lägenhet.

Det  är viktigt att ni ger tillgång till er lägenhet så att mätning kan utföras.

Läs mer om radon på Järfälla kommuns hemsida.

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/boendeochnarmiljo/radon.4.40b7e74714b9b24883d321c4.html

Styrelsen