april 2021 arkiv

Köksfläkt, ventilation och värme. Vad är tillåtet?

Hej medlemmar Köksfläkten är en del av fastighetens värme- och ventilationssystem. Enligt paragraf 45 i föreningens stadgar gäller följande: Följande åtgärder får inte företas utan styrelsens tillstånd: ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas, eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten Det betyder att bostadsrättshavaren INTE får byta ut …

Fortsätt läsa

Grillsäsong

Hej Medlemmar Vi vill påminna om att kolgrillning inte är tillåten vare sig på balkong eller på innergården.  Detta på grund av brandrisk och för att respektera grannar som kan störas av lukt eller rök. Ska du använda elgrill bör du först fråga dina grannar. Läs också på vår hemsida under trivselregler som ska respekteras, …

Fortsätt läsa