Bredband

Det har kommit till styrelsens kännedom att vår leverantör av bredbandstjänster Zitius och med marknadsplattformen Zmarket har sålt vår ”adress” till Öppna Stadsnät Järfälla. Oklart idag vad det innebär men troligen inget som vi kommer att märka men föranleder oss att titta närmare på hur vi vill ha det i vår föreningen beträffande bredband.  Flera föreningar runt oss har upphandlat kollektivt bredband vilket har många fördelar som till exempel lägre kostnad och höjd värde på bostaden. Styrelsen tittar på detta nu och synpunkter är välkomna.

/Styrelsen, ordf.

Soprummet påminnelse

Det är viktigt att sortera rätt i soprummet. Det slängs alldeles för mycket i fel kärl och saker ställs på golvet när kärlen är fulla – inte ok.

Om det inte sköts kommer vi inte att kunna ha rummet öppet.

  • Hushållssopor slängs på gården
  • Töm pappersförpackningar som har plastpåsar etc inuti och släng plasten i plast-kärlen
  • INGA plastpåsar ska slängas i kärlen för papper
  • Plastförpackningar kan även slängas i sopsugarna på innegården
  • Om kärlen är fulla får man vänta med att slänga tills det får plats eller åka med det till Görvälns återvinningscentral – INTE ställa på golvet
  • Vik ihop dina kartonger och annat så får det plats mer

Nu står det både trälådor och kartonger på golvet i soprummet, dessa ska tas bort och slängas på rätt plats.

/Styrelsen

Till alla boende. Sluta tvätta och torktumla efter kl 22.00

Till alla boende i Svea Ett

Klagomål har inkommit från en medlem som störs av att någon granne på Karlslundsvägen 13 kör torktumlare efter kl 00.00!
Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att använda tvättmaskin och torktumlare efter 22.00.

Trivselreglerna säger:
Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen.

/Styrelsen

Sommartider

Nu är värmen äntligen här och styrelsen kommer inte att vara på plats hela sommaren.

Var beredd på att mejl-ärenden och annat, såsom tex nyckeltillverkning kommer att ta betydligt längre tid att hantera under juni-augusti.

Glad sommar!

/Styrelsen

 

 

Dragstation installerad i gymmet

En boende har efterfrågat en fristående dragstation till gymmet. Denna har nu blivit installerad i gymmet. Lycka till med träningen!

/Styrelsen

Porttelefonproblem Karlslundsvägen 13

Porttelefonproblem Karlslundsvägen 13

Det just nu problem med porttelefonen:
– Går inte att öppna entrédörren med vita knappen inifrån
– Går inte att öppna entrédörren uppifrån lägenheten
– Post- och tidningsbud kommer inte in med kod

Felavhjälpning pågår.

/Styrelsen, ordf.

Nytt picknickbord till innegården

Innegården: picknickbord

De närmaste dagarna får vi ett nytt bord till innegården. Bordet är handikappanpassat och medger att rullstol kan placeras vid ena sidan.

/Styrelsen

Till alla på Karlslundsvägen 9 och 11: Inte köra tvättmaskin kl 00.20!

Till alla på Karlslundsvägen 9 och 11: Inte köra tvättmaskin kl 00.20!

Klagomål har inkommit från en medlem som störs av att någon granne kör tvättmaskin efter 22.00!
Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att använda tvättmaskin och torktumlare efter 22.00.
Trivselreglerna säger:
Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen.

/Styrelsen, Björn, sekr

Till alla på Karlslundsvägen 5 (Entrédörr, knappsats)

Till alla på Karlslundsvägen 5 (Entrédörr, kod)

Nu fungerar knappsats till entrédörren (och även knapp på insidan).

/Styrelsen, Björn, sekr.

Grillning – Vad gäller?

<b>Grillning – Vad gäller?</b>

På balkonger, uteplatser, innegård och pergola gäller: