Vill du vara med i styrelsen?

Brf Svea Ett behöver dig!

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas engagemang för att fungera.

Vi har årsmöte i november och behöver i samband med detta nya medlemmar till styrelsen.

Är du intresserad eller vill föreslå någon annan?

Kontakta oss i valberedningen genom att skicka ett mejl till styrelsen@sveaett.se med kontaktuppgifter så återkommer vi.

Exempel på ansvarsområden är:

Ordförande, sekreterare, IT, fastighet, garage, gård, säkerhet, källsortering, energi (UC).

Mer detaljerad info fås vid kontakt.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Svea Ett

Ny energideklaration

Många har frågat om vår nya energideklaration. Länk till energiklassning.

/Styrelsen

Skadegörelse

Vi har uppmärksammats på att det förekommit klotter på gården, bl.a. på rutschkanan. Troligtvis är det barn som gjort detta. Vi vill därför uppmana alla föräldrar att ni pratar med era barn om vikten av att hålla ordning på gården och inte förstöra något. Det leder till kostnader för oss alla som bor här.

We’ve been alerted to some scrawling in our yard, for instance on the slide. It’s most likely made by kids. Please talk to your kids about the importance of keeping our yard tidy and clean, and that it’s forbidden to draw anywhere out there. This will lead to extra charges for all of us who live here.

/Styrelsen

 

Nya tunnelbanan informerar

Grundvattenrör kommer installeras under v.36 och v.37 i närheten av vårt hus, se blå prickar på bilden. Det kommer att borras och låta en del intill platsen för installationen. Varje plats beräknas att ta ca 3 dagar.

Ny energiklassning

Vi har fått en bättre energiklassning i huset efter energideklarationen. Nu har vi kommit upp i klass C. Detta innebär att man hos vissa banker kan få avdrag på bolåneräntan.
Kolla med din bank om detta gäller även dig.

/Styrelsen

Bokningstavlan

Nu är den nya bokningstavlan på Karlslundsvägen 9 i drift. Använd din blipp för att logga in och boka bastun eller grovtvättstugan. Instruktioner för hur man bokar via webben eller appen kommer.

 

The new booking panel on Karlslundsvägen 9 is now operational. Use your tag to log in and book the sauna or the laundry room.  We will give instructions for booking on the web or in the app soon.

/Styrelsen Svea Ett

Utdelning av nyckelbrickor

Har ni inte hämtat ut era taggar för att öppna portar och boka bastu samt tvättstuga, kontakta styrelsen och boka en tid för avhämtning. Legitimation krävs.

Miljörummet

Situationen i soprummet är fortsatt ohållbar och fr.o.m tisdag går det bara att komma in med tag. Det visas tyvärr ingen som helst respekt från vissa boende för att få källsortering och sophantering att fungera.
Detta gör att vi kommer att kunna blockera passage om vi måste.

/Styrelsen

Porttelefoner – INFO

Nu är de nya porttelefonerna igång. Besökare söker på ert namn och ringer upp, ni svarar och trycker 5 på er mobil så låses porten upp. Avslutas samtalet så har porten låsts upp. Det är ett 08-nummer som ringer. Spara detta när ni fått ett samtal så vet ni att det är porten.

The new entry phones are now operational. Visitors can search your name and call you, you answer the call on your cell and then press 5. When the call is disconnected, the front door is unlocked. The number starts with 08. Save this number after you get a call so you’ll know it’s the entry phone calling.

SOPRUMMET/MILJÖRUMMET

Noteringar angående vårt miljörum:
– Detta är ett miljörum för SORTERING, ej ett rum för hushållssopor!
– Nu fungerar taggar istället för nyckel in till soprummet. Snart kommer ej nycklarna att fungera.
– Det har fungerat väldigt dåligt i soprummet senaste tiden. Det slängs i fel kärl och på golvet. Tömning av papper och kartong kommer att utökas till varje vecka istället för varannan. Detta medför en ökande kostnad för föreningen och kan komma att innebära avgiftshöjning i framtiden.
När kärlen är fulla – släng inget mer, gå till ICA Maxi eller Görvälns återvinningsstation.
– Vi kan behöva stänga soprummet under korta perioder om det blir för fullt i kärlen.
– Hushållssopor (såsom blöjor etc) slängs i sopsugar på inne-gården, ABSOLUT INTE i miljörummet.