Årstämma

Kallelse till digital årsstämma.

Tid: 19:00 24 november 2020

Plats:Digital

Anmälan görs genom att lämna epost, personnummer (10 siffror) och lägenhetsnummer (3 siffro) senast den 16 november till : styrelsen@sveaett.se

Fullmakter och/eller poströster kan även läggas i styrelsens brevlåda Barkarbyvägen 60.

Se vidare instruktion för uppkoppling samt kallelse som har  lämnats i postfack för respektive lägenhet

Styrelsen

Individuell moms på vattenförbrukning

Med anledning av den dom som Högsta förvaltningsdomstolen fastställde den 3 december 2019 kommer nu individuell mätning av tillhandahållanden av el, vatten, gas, värme, laddstolpar m.m. vara skattepliktig.
Se brev från vår administrativa förvaltare här: IMD MOMS [61510]

Besiktningsprotokoll Tunnelbanebygget

Lägenhetsprotokoll efter besiktning som följd av tunnelbanebygget finns
här
Besiktningsprotokoll

Årsredovisning Brf Svea Ett 2020/2019

Här finns årsredovisningen för Svea Ett 2020/2019
Brf Svea Ett_ÅR_19-20

Belysning innergård

Det är inte tillåtet att göra åverkan på belysning eller annan utrustning på gården. Vi uppmanar föräldrar att tala med sina barn om detta samt i övrigt ha uppsikt på den utrustning som finns på gården så att ingen åverkan sker.

Styrelsen
Brf Svea Ett

Kärlen för plast i miljörummet försvinner

Kärlen för plaståtervinning i miljörummet kommer att försvinna from 28/10 och all plast ska hädanefter slängas i sopsugen på innergården.
Frigolit ska slängas i sopsugen eller i kärlet för brännbart om bitarna är för stora för sopsugen.

/Styrelsen

Viktigt om internet

Ett år med Bahnhof som internetleverantör

På det hela taget har kollektiv upphandling av internet fungerat bra. Ibland har det varit driftstörningar eller egen utrustning som krånglat. Vid problem löser sig oftast det hela genom att stänga av och starta om utrustningen. Ibland kan din router behöva konfigureras om. Telefon till Bahnhofs support för bostadsrättsföreningar är 010-510 30 19.
Full hastighet nås dock bara vid fast uppkoppling via nätverksuttag och givet att din utrustning kan ta emot den höga hastigheten.
Trådlös uppkoppling ger alltid lägre hastighet. Läs mer på exempelvis Kjell och Co om trådlöst och hur man kan minimera risken för att du eller din granne ska störa varandra vid trådlöst internet:
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/internet/lokala-natverk/wifi—tradlost-natverk

Vi vill dock påminna om en del saker vad gäller internet:

-Det är strängeligen förbjudet att göra åverkan, förändra, justera eller avlägsna så kallad hårdvara från bostaden. Hårdvara är främst nätverksuttag, kabeldragning för internet eller utrustning i mediaskåpet. All hårdvara tillhör fastigheten.

-Det enda som får ändras, införskaffas eller tas med vid flytt är egen utrustning, som dator, telefon, surfplatta, i förekommande fall TV-box, router e.dyl.

A reminder concerning Internet

It is strictly forbidden to remove or make any adjustment on the internet hardware.
-The hardware belongs to the building, mainly the equipment in the media/internet cabinet.
-The hardware is not private property that can be removed in case of moving to a new address. The only thing that is private is you own computer, phone , router etc.

Styrelsen
Brf Svea Ett

Vill du vara med i styrelsen?

Brf Svea Ett behöver dig!

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas engagemang för att fungera.

Vi har årsmöte i november och behöver i samband med detta nya medlemmar till styrelsen.

Är du intresserad eller vill föreslå någon annan?

Kontakta oss i valberedningen genom att skicka ett mejl till styrelsen@sveaett.se med kontaktuppgifter så återkommer vi.

Exempel på ansvarsområden är:

Ordförande, sekreterare, IT, fastighet, garage, gård, säkerhet, källsortering, energi (UC).

Mer detaljerad info fås vid kontakt.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Svea Ett

Ny energideklaration

Många har frågat om vår nya energideklaration. Länk till energiklassning.

/Styrelsen

Skadegörelse

Vi har uppmärksammats på att det förekommit klotter på gården, bl.a. på rutschkanan. Troligtvis är det barn som gjort detta. Vi vill därför uppmana alla föräldrar att ni pratar med era barn om vikten av att hålla ordning på gården och inte förstöra något. Det leder till kostnader för oss alla som bor här.

We’ve been alerted to some scrawling in our yard, for instance on the slide. It’s most likely made by kids. Please talk to your kids about the importance of keeping our yard tidy and clean, and that it’s forbidden to draw anywhere out there. This will lead to extra charges for all of us who live here.

/Styrelsen