Kör inte tvättmaskin efter kl 22.00!

Grannar störda

Vi har fått klagomål på att tvättmaskiner som är igång efter kl 22.00 stör närboende grannar.

I våra trivselregler står:

Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör.

/Styrelsen (Björn sekr)

Nationaldagen – på Görvälns Gård.
Svea Ett var där!

Nationaldagen den 6 juni firades på Görväln i Järfälla. Medlemmar från Svea Ett var där både som anordnare och besökare!
Linnea (lgh 162) berättar: Fortsätt läsa

Nya garderober säljes

En medlem i Svea Ett vill sälja sina 3 garderober (helt oanvända). Pris och adress får du genom att kontakta saljkop@sveaett.se. Först till kvarn…

Balkonggruppen rapporterar

Balkonggruppen, som valdes på stämman 2015-03-31 fick i uppdrag att utreda intresse för inglasning av balkonger och montage av markiser . Balkonggruppen består av Semra Inal Caliskan (lgh 153), Andreas Stuve (lgh 162) och Lena Boyaci (lgh 452).

Balkonggruppen har varit i kontakt med två företag som lämnat preliminära offerter på inglasning av balkonger. Balkonggruppen förordar en av dessa och utredningen kommer att delges föreningens styrelse som beslutar om nästa steg i processen.

/Balkonggruppen

Cykelluft på Gripengatan

luft

Service åt alla som (har) cyklar

Nu har det kommit upp en ”cykelluft-station” vid korsningen Gripengatan – Karlslundsvägen. Troligen är det BRABO som fixat för deras namn står på sidan.

Betr cyklar: Nu pågår test av föreningens webbmetod för cykelbokning. Vi äger ju tillsammans en cykelpool med 2 cyklar som alla i föreningen skall kunna använda gratis efter bokning.

/Styrelsen

Enstaka garageplatser lediga!

Passa på nu för i oktober blir det avgiftsbelagt att stå på gatan. Är du intresserad? Skicka e-post till styrelsen@sveaett.se.

Välkommen till bostadsrättsföreningens webb!

Här skall du kunna läsa nyheter, information, rekommendationer, praktiska tips m.m.
Vi i styrelsen arbetar för att Svea Ett skall bli din bästa bostadsrättsförening!

Fortsätt läsa