Trivselregler

Trivselregler – Bakgrund

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna/trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Svea Ett 2015-05-07

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Trygghet och säkerhet
Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen. Lämna inte soprums- eller entrédörrar olåsta/uppställda. Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

Husdjur
Mata inte fåglar eller husdjur på gården eller i gemensamma utrymmen inom fastigheten. Då detta riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Balkonger, altaner
Undvik grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke.  Undvik rökning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke.  Det är inte tillåtet att använda kolgrill pga. brandfara och att röken stör grannar.  Placera blomlådor innanför altanräcket. Vill du sätta upp hängare för galgar (e.d.) på ytterväggen, hör med styrelsen först. (Garantifråga för puts på fastighet).

Soprum, källsortering
Det finns markerade kärl för olika avfallsprodukter placerade i soprummet. Lägg bara produkter i avsedda kärl! Om du inte hittar kärl som passar dina sopor, så får du inte lämna dom i soprummet. Renhållningsföretaget tar betalt om de måste flytta sopor som lagts i fel kärl och tar inte automatiskt hand om sånt som inte ligger i rätta kärl. Färgburkar och andra kemiska produkter, batterier och glödlampor får inte lämnas i soprummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation. Tex. Järfälla kommun, Görväln.

Sopsug, källsortering
I sopsug på gården kan du lämna grövre köksavfall, plastförpackningar och tidningar/papper. Läs instruktioner som finns vid sopsugarna.

Gemensamma utrymmen
Föreningen har gemensamt SPA, gym och hobbyrum/grovtvättstuga. Hushållstvätt är inte tillåten i grovtvättstuga. Bokningschema används för SPA (med bastu, lounge och eldstad). Tips: boka extra tid för uppvärmning av bastun. Gym och hobbyrum är tillgängliga när resp. redskap/arbetsplats är lediga. Tänk på att städa efter er till nästa besökare. Följ ordningsregler som finns i lokalerna och på föreningens webb. Observera att minst en som bor i huset alltid skall vara närvarande.

Rökning (Tillägg 160204)
Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen (trapphus, hobbylokal, SPA, GYM, garage, trappa till innegård mm). Undvik rökning på innegården och släng inga fimpar på marken. Tänk på att även små barn skall kunna vistas på innegården. Om du måste röka använd balkongen om inte närboende grannar blir störda. Undvik rökning inomhus, troligen kommer det allvarligt att sänka det pris du kan sälja din lägenhet för längre fram.

Rökning under lägenhetens köksfläkt är inte tillåtet. Röken sprider sig till andra lägenheter och förstör dessutom ventilationskanalerna.

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rollatorer
Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummet i cykelställen och inte ställas utanför portarna. Barnvagnar och rollatorer får inte placeras i entrén eller i trapphusens olika våningsplan.

I trappuppgången
Trappuppgångarna är din utrymningsväg och räddningstjänstens väg in om det skulle inträffa något i din lägenhet. Håll trappuppgångar och entréer fria från cyklar, barnvagnar, skor, mattor, leksaker o.d.

Garage
Lösa bildelar, lådor etc. får inte placeras löst i garaget. Använd förråd. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i garage och i förråd.

Innegård
Vill du ordna privat fest på innegården, kontakta styrelsen innan. Vill du ordna gemensam fest för alla i huset, kontakta styrelsen så får du kanske ekonomiskt bidrag och hjälp med webbinformation.

Styrelserna i Svea Ett och Svea Två har gemensamt kommit överens om trivselregler för innegården, klicka här.

Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör.

Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Styrelsen ser mycket restriktivt på andrahandsuthyrning och kräver särskilda skäl och att andrahandsuthyrningen bara avser begränsad tid. Läs vidare på föreningens webb www.sveaett.se under Hur gör jag om…

Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Läs vidare på föreningens webb www.sveaett.se En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

Bygga om i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Läs vidare i stadgarna paragraf 13.

För vem gäller reglerna?
Trivselreglerna gäller Dig som bostadsrättshavare men även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahands-hyresgäster och det är du som hyr ut som ansvarar för att delge reglerna.

När du skall flytta
Styrelsen har en rutin som gäller vid överlåtelser.
Läs vidare på föreningens webb www.sveaett.se

Ändringar, regler, rekommendationer.
Vill du veta om det finns ändringar i trivselreglerna, titta på föreningens webb www.sveaett.se då och då. Läs även ”Hur gör man…” på webben. Där finns flera regler/rekommendationer.

Vem kan jag fråga?
Har Du funderingar över något som tas upp (eller saknas) i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen: styrelsen@sveaett.se . Läs även ”Hur gör man…” på webben. Där finns flera regler/rekommendationer.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

/Styrelsen
2015-06-01