Tillbaka till Styrelse

Styrelse 2018-2019

b>Styrelse 2018-2019

På ordinarie föreningsstämma 2018-11-28 valdes följande styrelse till Bostadsrättsföreningen Svea Ett:
– Bengt Larsson (lgh 251) omval 1 år
– Semra Inal Caliskan (lgh 141) omval 1 år
– Christina Sernstad (lgh 423) nyval 1 år
– Björn Sölving (lgh 553) omval 1 år
På efterföljande konstitueringsmöte valdes Bengt Larsson som ordförande.

Styrelsen (eller två ledamöter i förening) äger rätt till firmateckning.
Bostadsrättsföreningens organisationsnummer är 769626-1689.

På föreningsstämman 2018-11-28 7 valdes även styrelsesuppleanter:
– Bengt Lindqvist (lgh 341) nyval
– Emma Sernstad (lgh 242) nyval.

Valberedning:
– Sara Andskär (lgh 541) omval sammankallande.
– Ingela Egerfors (lgh 423) omval.

Styrelse för 2017-2018 finns här.
Styrelse för 2016-2017 finns här.
Styrelse för 2015-2016 finns här.