Tillbaka till Info

Brandskydd

Viktigt med brandskydd!

Senast uppdaterad: 2019-04-26. (Bostad och gemensamhetslokaler)

Skydda dig och dina grannar vid brand
Skydda dig mot brand hemma
Fire protection at home (english version)
Brandskydd Brf Svea Ett


Skydda dig och dina grannar vid brand

Hämta pdf härSkydda dig mot brand hemma

Hämta pdf här


Fire protection at home (english version)

Hämta pdf här


Brandskydd Brf Svea Ett
-Ansvaret ligger både på den som äger byggnaden, bostadsrättsföreningen, och den som nyttjar byggnaden främst bostadsrättshavarna.
-Det informationsmaterial som delats ut i varje postfack och som också finns i elektronisk form på föreningens hemsida ska läsas och kännas till.
-Lagen uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp mellan ägaren till fastigheten och de boende. Normalt sett svarar ägaren, föreningen, för åtgärder som tillhör byggnaden och dess fasta tillbehör.
-Bostadsrättshavaren svarar för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt.

Föreningen har en brandskyddspolicy enligt nedan:
-Alla som bor eller arbetar i fastigheten ska känna till hur de ska förebygga brand samt vad de ska göra om brand utbryter i lägenheten eller i den egna byggnaden i övrigt.
-Brandcellsindelningen ska hållas intakt.
-Brandskyddsanordningar kontrolleras regelbundet och hållas i brukbart skick.
-Bostadsrättsföreningen svarar för att lägenheterna förses med brandvarnare och de boende för att det finns fungerande batterier i dessa.
-Då brandskyddskontroll genomförs månadsvis bör de boende så snart det upptäcks skyndsamt rapportera felaktiga branddörrar, blockerade utrymningsvägar d.v.s trapphus, belysning vid utrymningskyltar som inte fungerar, brandskyddsutrustning eller om något förvaras olämpligt ur brandsynpunkt.
Rapportering sker till styrelse eller brandskyddsansvarig: Bengt Lindqvist Karlslundsvägen 9, 3 tr 070-5436059

Bostaden
-Släck alltid levande ljus när du lämnar ett rum eller bostad. Lämna inte husdjur som går lösa eller barn ensamma med levande ljus.
-Se till att TVn står luftigt. Övertäck aldrig TV eller elektriska element
-Ladda aldrig batteri till mobiltelefon eller annan elektronik när du inte är hemma eller under natten
-Dra ur kontakten ur elektriska hushållsapparater och stäng av spisen när den inte används
-Låt inte tvättmaskin, torktumlare, mikro eller andra ”vitvaror” vara igång när du sover eller inte är hemma
-Rengör spisfläkt/filter med jämna mellanrum
-Rök aldrig i sängen
-Se till att glödlampor eller spotlights inte kommer åt något brännbart
-Byt blinkande lysrör och glimtändare omedelbart
-Bostadsrättshavaren ska kontrollera brandvarnarens funktion och batteri
-Bostadsrättshavaren rekommenderas att införskaffa brandsläckare och/eller brandfilt

Bostad och gemensamhetslokaler
Vi rekommenderar att inte röka under köksfläkt. Det är dessutom förbjudet att röka i gemensamhetslokaler (bastu,gym,trapphus,hobbyrum m.m) inklusive garage. Brandlarmet kan lösa ut och därutöver också stoppa fastighetens ventilationssystem.

Trapphus
-Håll trapphus rent från brännbart material eller sådant som kan stå i vägen vid utrymning exempelvis barnvagnar, rullstolar, rollatorer

Brandfarliga vätskor kan få förvaras enligt nedan, men rekommenderas inte:
-I varje lägenhet och med tillhörande inglasad balkong är tillåtet att ha sprayflaskor och gasol av högst 5 liters storlek samt brandfarlig vätska av högst 10 liter
-Ej inglasad balkong kan förvaras gasol av högst 26 liter och brandfarlig vätska av högst 25 liter
Garage:
-Ingen brandfarlig vätska eller gas. Fordon med tank och max 5 liter reservdunk med drivmedel tillåtet
Källarförråd (garageförråd):
–Ingen förvaring av brandfarligt vätska eller gas
-Förvara inga fyrverkerier i källarförråd

Hämta pdf här


/Styrelsen, Bengt Lindqvist, brandskyddsansvarig 2018