Info

Här finns information om Svea Ett

Så fungerar en Brf

Speciellt för dig som bor första gången i en bostadsrätt Det är mycket att tänka på. Både rättigheter och skyldigheter! Bovieran (en Brf bland annat i Järfälla) har på sin webbplats en bra beskrivning. Här hittar du Bovierans beskrivning Vissa saker är speciella för Svea Ett, då bör du titta på Hur gör jag om… …

Brandskydd

Viktigt med brandskydd! Senast uppdaterad: 2019-04-26. (Bostad och gemensamhetslokaler) Skydda dig och dina grannar vid brand Skydda dig mot brand hemma Fire protection at home (english version) Brandskydd Brf Svea Ett Skydda dig och dina grannar vid brand Hämta pdf här Skydda dig mot brand hemma Hämta pdf här Fire protection at home (english version) …