Tillbaka till Styrelse

För mäklare

Hej Mäklare

Här lite information om Svea Ett:

Avgift för alla lägenheter sänks med 2% 2019-07-01.

– Tot 71 lägenheter och 4 affärslokaler.
– Stadgar: Se Denna länk
– Registreringsbevis: kontakta styrelsen@sveaett.se
– Energibesiktning: Se Denna länk
– Bredband/Tv/Telefoni. Nätägare är OpenInfra, som ansluter till ett 15-tal operatörer

Vi har en innergård med pergola som vi delar med Bfr Svea Två.
Vi har ett kameraövervakat garage med p-platser och förråd.
Status på lediga P-platser, förråd och priser och köer finns här.
Inga avgiftsfria P-platser finns på angränsade gator. Kommunen har inte boendeparkering.
Vi har GYM med motionsredskap.
Vi har Bastu med SPA-avdelning (bokas elektroniskt).

Frånluftsvärme tas om hand i värmeväxlare och återgår till radiatoruppvärmning.

Vi har en mycket restriktiv syn på andrahandsuthyrning av lägenheter och motarbetar det så långt lagar och förordningar medger.

Praktiska detaljer:
Till varje lägenhet hör en lägenhetspärm, initialt 3 dörrnycklar och två nyckelbrickor till SPA/GYM.
Om man hyr p-plats/förråd tecknar man kontrakt och får nycklar/fjärröppnare.

Sammanfattning:
Det som ingår i avgiften för bostadsrätten är:
– avgift för bostadsrätten
– värme och kallvatten
– trappstädning
– rätten att använda återvinningsrum/soprum enl. anslagna bestämmelser
– kollektivt bredband 1000/1000 från operatören Bahnhof ingår i avgiften. WiFi finns även i hobbyrum och Gym.  Hastigheten nås bara via nätverksuttag (fiberkabel) som finns i varje rum.  WiFi – Router ger alltid mycket lägre hastighet. Router bekostas och väljs av medlemmen. Medlemmen kan dock välja annan operatör som ingår i OpenInfras utbud till den kostnad som operatören anger, se även www.bredbandsval.se. Openinfra har nyttjanderätt till fibernätet. Föreningen är nätägare.

I köpehandlingar ska framgå att säljaren ansvarar att hårdvaran (mediaswitch, kablar, elförsörjning m.m.) i mediaskåpet fungerar och inte är avlägsnat, skadat eller dylikt. Hårdvaran tillhör fastigheten. Skulle något av hårdvaran inte fungera, avlägsnats eller vara skadat är säljaren skyldig att åtgärda felet på egen bekostnad.

Då kollektivt bredband via föreningen har valts och problem uppstår, kontakta Bahnhof 010-510 3019 ange kund B52468 för att säkerställa att tjänsten fungerar, Väljer medlem annan operatör än föreningens kollektiva bredband ska medlemmen själv säkerställa leverans av internet genom att kontakta Bahnhof och den valda operatören.

Det som inte ingår är:
– TV,telefoni (varje medlem får teckna avtal med en eller flera leverantörer, se även www.bredbandsval.se eller www.sveaett.se/?page_id=90#bredband
– Elabonnemang (varje medlem får teckna kontrakt med Eon eller motsv.). Elabonnemang ska tecknas i god tid före inflyttning
– Garageplats. Se www.sveaett.se/?page_id=1113
– Varmvatten (kommer separat på avin med avgiften)
– Omhändertagande av grovsopor som inte har anvisad plats i återvinningsrum/soprum.

För ytterligare information för mäklare, kontakta SBC på SBC Stockholm.

/Styrelsen