Tillbaka till Styrelse

För mäklare

Hej Mäklare

Här lite information om Svea Ett:

Avgift för alla lägenheter sänks med 2% 2019-07-01.

– Tot 71 lägenheter och 4 affärslokaler.
– Stadgar: Se Denna länk
– Registreringsbevis: kontakta styrelsen@sveaett.se
– Energibesiktning: Se Denna länk
– Bredband/Tv/Telefoni via Z-Market (tidigare Q-Market), som ansluter till ett 15-tal operatörer.

Vi har en innegård med pergola som vi delar med Bfr Svea Två.
Vi har ett kameraövervakat garage med p-platser och förråd.
Status på lediga P-platser, förråd och priser och köer finns här.
Inga avgiftfria P-platser finns på angränsade gator. Kommunen har inte boendeparkering.
Vår gratisuthyrning av cyklar från vår cykelpool har upphört.
Vår bilpool (inte gratis) har upphört.
Våri har GYM med motionsredskap.
Vi har Bastu med SPA-avdelning (bokas elektroniskt).

Frånluftsvärme tas om hand i värmeväxlare och återgår till radiatoruppvärmning.

Vi har en mycket restriktiv syn på andrahandsuthyrning av lägenheter och motarbetar det så långt lagar och förordningar medger.

Praktiska detaljer:
Till varje lägenhet hör en lägenhetspärm, initialt 3 dörrnycklar och två nyckelbrickor till SPA/GYM.
Om man hyr p-plats/förråd tecknar man kontrakt och får nycklar/fjärröppnare.

Sammanfattning:
Det som ingår i avgiften för bostadsrätten är:
– avgift för bostadsrätten
– värme och kallvatten
– trappstädning
– medlemskap i bilpool (fram till 2018-12-31)
– rätten att använda återvinningsrum/soprum enl. anslagna bestämmelser

Det som inte ingår är:
– Bredband/TV,telefoni (varje medlem får teckna avtal med en eller flera leverantörer,
se www.sveaett.se/?page_id=90#bredband
– Elabonnemang (varje medlem får teckna kontrakt med Eon eller motsv.)
– Garageplats. Se www.sveaett.se/?page_id=1113
– Varmvatten (kommer separat på avin med avgiften)
– Omhändertagande av grovsopor som inte har anvisad plats i återvinningsrum/soprum.

För ytterligare information för mäklare, kontakta SBC på SBC Stockholm.

/Styrelsen