Ny regel om ägande/boende barn/föräldrar

Nytt beslut på styrelsemötet 17 mars: Samägande barn/föräldrar

På fråga från en av våra medlemmar har styrelsen beslutat att:
– Barn kan bo i lägenheten om förälder är delägare
– Förälder kan bo i lägenheten om barn är delägare.

Detaljerad information finns på www.sveaett.se under rubriken ”Barn och föräldrar delägare”

/Styrelsen