Stämma 26 november

I dag har kallelse distribuerats till alla medlemmars postbox

Här kan du läsa kallelsen som innehåller tid och plats för stämman. Dessutom dagordning och anmälningsmetod. Anmäl dig/er före 15 november!

Efter stämman kommer Balkongrutan AB att berätta om inglasning. Redan nu kan du läsa lite om inglasning här.

Välkommen!

/Styrelsen (Björn, sekr)