Anmälningsläge kräftskiva 5 september

Antalet anmälningar är glädjande 39 (Kl 13.20 30 sept).

Du som vill hjälpa till, och inte redan meddelat det, mejla styrelsen@sveaett.se

/Styrelsen (Björn, sekr)