Kolgrillar! Använder du en sån?

Att använda kolgrillar

Nu i sommartid har många börjat använda kolgrillar på balkonger och utplatser.
Styrelsen har fått en påstötning från en bekymrad familj:

Hej,
Trivselreglerna säger att man inte skall använda kolgrillar på balkonger/altaner. Vi har inte störts så mycket av lukten men nu ha vi har sett att grannar häller ut använda kolrester på vår gemensamma innegård (!). Brandrisken kring detta är ju hög! Gör något!
 

Vad är det som gäller?

Trivselreglerna för bostadsföreningen Svea Ett berättar vad som gäller:

Balkonger, altaner
Undvik grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke. Undvik rökning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke. Det är inte tillåtet att använda kolgrill pga. brandfara och att röken stör grannar. Placera blomlådor innanför altanräcket. Vill du sätta upp hängare för galgar (e.d.) på ytterväggen, hör med styrelsen först. (Garantifråga för puts på fastighet).

Måste man följa trivselreglerna?
Ja det måste du! Det är styrelsen som bestämmer mellan stämmorna. På stämman är det medlemmarna som bestämmer genom omröstning.
I inledningen till trivselreglerna står:

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna/trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

/Styrelsen (Björn sekr, webbmaster)