Problem med sopsug för plast åtgärdat

Det är nu åtgärdat.

För allmän kännedom vill vi påpeka att föreningen alltid felanmäler när problem uppstår. Entreprenörer som reparerar eller lagar kommer dock INTE inom 1 timme. Ibland kan det ta en eller flera dagar, till och med veckor.

Skulle just problemet med sopsug av plast uppstå igen ber vi medlemmar att slänga plast på den kommunala förpackningsinsamlingen bredvid ICA-Maxi

Problems with vacuum plastics

It is now fixed.

For general information, we would like to point out that the association always reports errors when problems arise. However, contractors who repair or fix do NOT come within 1 hour. Sometimes it can take one or more days, even weeks.

Should the problem with vacuuming plastic arise again, we ask members to throw away plastic at the municipal packaging collection site next to ICA-Maxi

Styrelsen