Kallelse till ordinarie årsstämma torsdag 17 november 2022 kl.19:00

Alla medlemmar i Brf Svea Ett kallas till ordinarie årsstämma i Järfälla församlingshus torsdag den 17:e november 2022 kl 19.00. Adressen är Kyrkvägen 12. Enklare förtäring serveras från 18:30

Järfälla församlingshus ligger mitt emot Järfälla kyrka i Barkarby. Avståndet från Svea Ett till församlingshuset är ca. 600 meter fågelvägen. Vill du åka bil så finns det gratis parkeringsplatser vid församlingshuset.

Du anmäler dig helst via e-post styrelsen@sveaett.se nederst på denna sida. Du måste visa ID-handling vid entrén, som visar att du har rätt att delta i ev. omröstningar. Har du inte med dig ID-handling är du välkommen att lyssna.

Välkomna!

/Styrelsen

Notice of annual meeting 17 November 2022

All members of Brf Svea Ett are invited to the regular annual meeting in Järfälla parish hall on Thursday 17 November 2022 at 19.00. The address is Kyrkvägen 12. Lighter refreshments are served from 18:30

Järfälla parish hall is opposite to Järfälla church in Barkarby. The distance from Svea Ett to the parish hall is approx. 600 meters. If you want to go by car, there are free parking spaces at the parish hall.

You register preferably by email: styrelsen@sveaett.se.

You must show an ID document at the entrance, which shows that you have the right to participate in any polls. If you do not have ID with you, you are welcome to listen.

Welcome

/The board