Motioner årsstämma

Det är dags att lämna in eventuella motioner till styrelsen inför årsstämman den 17:e november 2022. Om du har något förslag gällande t.ex. investeringar eller åtgärder för föreningen kan du skriva en motion och mejla den till styrelsen på styrelsen@sveaett.se eller lägga den i föreningens brevlåda på Barkarbyvägen 60 senast den 31 oktober 2022. Motioner som inkommer efter detta datum kan inte tas upp på årsstämman.

It’s time to submit motions, if any, to the board before the annual general meeting on November 17th 2022. If you have a suggestion regarding for instance an investment or an measure for the association, please email it to the board, styrelsen@sveaett.se, or place it in our mailbox on Barkarbyvägen 60, latest October 31st 2022. Motions submitted after this date will not be taken under consideration at the annual general meeting.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Svea Ett