Motioner till årsstämma

Det är dags att lämna in eventuella motioner till styrelsen inför årsstämman den 25:e november 2021. Om du har något förslag gällande t.ex. investeringar eller åtgärder för föreningen kan du skriva en motion och mejla den till styrelsen på styrelsen@sveaett.se eller lägga den i föreningens brevlåda på Barkarbyvägen 60 senast den 31 oktober 2021. Motioner som inkommer efter detta datum kan inte tas upp på årsstämman.

It’s time to submit motions, if any, to the board before the annual general meeting on November 25th 2021. If you have a suggestion regarding for instance an investment or an action for the association, please email it to the board, styrelsen@sveaett.se, or place it in our mailbox on Barkarbyvägen 60, latest October 31st 2021. Motions submitted after this date will not be taken under consideration at the annual general meeting.

Vänliga hälsningar

Styrelsen