Årsstämma torsdag den 25 november. Nytt datum

Årsstämma kommer att genomföras torsdag den 25 november klockan 18:30. Plats församlingshemmet Järfälla kyrka. Formell kallelse kommer att distribueras och publiceras på webben under andra halvan av oktober.

The annual meeting will take place on thursday november 25th 18:30 (new date). Venue will be the parish home at Järfälla Kyrka. A formal notice will be distributed and published on the web during the second half of October.

Styrelsen

Brf Svea Ett