Hobbyrummet

Hej!
Vi har observerat att det, i vissa fall, i flera månader har stått målade saker och skräp i hobbyrummet.
Ni får gärna låta era nymålade saker stå där och torka. Men när ni är klara bör ni ta bort dem snarast för att lämna utrymmet för nästa person.
Vid städning i hobbyrummet har nu allt som stått där placerats längs ena väggen för upphämtning.
Det som står kvar efter 2021-06-04 kommer att kastas.
Things in the recreation/hobby room
We have noticed that painted things and garbage have, in some cases, been left in the recreation/hobby room for several months.
You are allowed to leave your newly painted things to dry. But when you are done, they should be removed quite quickly to leave room for the next person.
We have now cleaned the recreation/hobby room and placed everything that has been left there along one of the walls.
If they are still there after 2021-06-04, they will be thrown away.
/Styrelsen