Järfälla kommun. Enkät

Järfälla kommun önskar samla in åsikter från boende i Barkarbystaden gällande sommargågatan och pop-up parken vid Stora torget/Gripengatan.

Vad kan vi göra bättre eller förändra? Plats: Stora torget/Gripengatan

Genom att svara på denna enkät har ni som invånare i Barkarbystaden möjlighet att framföra era åsikter samt uppfattning om hur just ni upplevde den tillfälliga parken och sommargågatan. Svaren kommer därefter utvärderas av kommunen med syftet att utvärdera årets projekt och möjligtvis liknande framtida projekt inom Järfälla kommun.

Se länk: https://forms.gle/adbZAp7XGwvv63UdA

Undersökningen tar cirka 3 minuter och är anonym.

Styrelsen