Mobil Återvinningscentral 22 Mars

Den 22 Mars kl. 11-14 kommer den mobila återvinningscentralen tillbaka till Barkarbystaden på Fänriksvägen 4 (Karlslund förskola). Vid den mobila ÅVC kan man bland annat slänga grovavfall, elektronik, batterier, ljuskällor och farligt avfall. Den kommer även komma tillbaka den 14/6, 23/8 och 1/11 på samma plats och tid.