Motioner för årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 27:e November kl 18.30.
MOTIONER måste vara styrelsen tillhanda senast den 22:a Oktober.

/Styrelsen