Till minne av Björn

I dag tänker vi speciellt på vår styrelsemedlem som gått bort och som skapat vår web och så mycket mer. Vi saknar honom

/Styrelsen ,ordf