Bredband

Det har kommit till styrelsens kännedom att vår leverantör av bredbandstjänster Zitius och med marknadsplattformen Zmarket har sålt vår ”adress” till Öppna Stadsnät Järfälla. Oklart idag vad det innebär men troligen inget som vi kommer att märka men föranleder oss att titta närmare på hur vi vill ha det i vår föreningen beträffande bredband.  Flera föreningar runt oss har upphandlat kollektivt bredband vilket har många fördelar som till exempel lägre kostnad och höjd värde på bostaden. Styrelsen tittar på detta nu och synpunkter är välkomna.

/Styrelsen, ordf.