Till alla på Karlslundsvägen 9 och 11: Inte köra tvättmaskin kl 00.20!

Till alla på Karlslundsvägen 9 och 11: Inte köra tvättmaskin kl 00.20!

Klagomål har inkommit från en medlem som störs av att någon granne kör tvättmaskin efter 22.00!
Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att använda tvättmaskin och torktumlare efter 22.00.
Trivselreglerna säger:
Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen.

/Styrelsen, Björn, sekr