Nya miljökorgar i hobbyrummet

Nya miljökorgar i hobbylokalen

För att öka trevnaden i hobbyrummet finns nu två avfallskärl. Här kan du slänga papper och plast.

Metall, icke brännbart, brännbart (utom plast o papper) och wellpapp måste slängas i soprummet. Hushållsopor (tex matrester) måste slängas i sopsug på innegården. Icke tomma färgburkar, lysrör, glödlampor (innan vi får skåp för farligt avfall i soprummet), måste du transportera till en miljöstation utanför Svea Ett.

/Styrelsen, Christina, soprumsanvarig