Bastun – skador i somras!

Föreningen måste betala!

Företaget som installerat bastun, och även reparerat efter sommarens skador har gett oss följande mejl:

Från: Bastuspecialisten
Till: Styrelsen för Svea Ett och BRABO
Datum: 2017-12-12

Hej!
Jag var ute och såg skadorna på bastun i somras tillsammans med Håkan. Såg förödelsen och tog några bilder för att fundera vidare på vad som orsakat dessa skador. Vi anser att skadan är orsakad av handhavandefel och allmän vårdslöshet.
· Skadan anser vi orsakad av att bastubadarna inte har inväntat att bastun ska bli varm.
· För att skapa mer värme har stora vattenmängder ”vräkts” på bastuaggregatet för att
   den vägen skapa hetta.
· Takventilen har varit helt igen skruvad vilket har gjort att bastupanelen har svällt.
· Effekten av den stora vatten begjutningen av stenarna innan stenarna kommit upp i
   temperatur orsakade även att vatten trängde in i bastuaggregatets kopplingsenhet.
   Resultatet blev bla. att vi har reparerat bastuaggregatet och satt in ett nytt kretskort.
· Som du säkert känner till var även skivan under tvättstället helt spräckt. Den har vi
   bytt och Håkan har förmedlat en vvs montör som återmonterat handfatet.
· Duschtunnan var även förstörd genom att den dragits ned från väggen.
Det har uppenbart varit en tuff miljö med så omfattande skador.

Jag har som du vet många år (51) i denna bransch men så omfattande skador på så kort tid har jag inte kommit i kontakt med tidigare.
För att spärra ventilen har vår elektriker skruvat på muttrar på ventilens gängade axel. Nu är inte ventilen längre möjlig att stänga helt.

Reparationen av bastuaggregatet har vi ännu inte debiterat. Jag har inte haft klart för mig vilken som ska vara fakturamottagare. Vi har haft kontakt med både Er, förvaltaren och kontakt personer i bostadsrättsföreningen.

Ansvaret för dessa skador får föreningen stå för. Vi har levererat högklassigt material och byggt enligt etablerad standard som normalt fungerar till full belåtenhet.

Undertecknat Bastuspecialisten

—————————-
/Styrelsen