Värmen i elementen!

Värmeproblemen ännu inte lösta!

Det är främst vissa lägenheter i de två översta våningarna som har problem. Men värmen fungerar bra för andra på de översta våningarna (utomhustemperatur 2 grader i morse). Vi fortsätter att bearbeta BRABO för att få en lösning. Vi har också kopplat in oberoende experter på värmesystemen.

Vi har svårt att få professionella rekommendationer på om man skall lufta sina element eller ej. Vissa lägenheter har luftat och då har värmen kommit. Andra har luftat men utan resultat.

Vi har återinfört luftningsinstruktion på webben, den finns på www.sveaett.se/?page_id=844

Om du inte redan har rapporterat kalla element, gör det till styrelsen@sveaett.se

/Styrelsen