Åtgärder efter garantibesiktning

Idag läggs meddelande i alla postboxar och mejl skickas till alla medlemmar som anmält mejl-adress. Meddelandet berättar hur och när åtgärder sker.

/Styrelsen, Björn