mars 2022 arkiv

Internet i Gym fungerar 2020-03-13

Som följd av tidigare driftsavbrott fungerade inte internet i Gymet. Detta är nu åtgärdat Styrelsen