maj 2021 arkiv

Hobbyrummet

Hej! Vi har observerat att det, i vissa fall, i flera månader har stått målade saker och skräp i hobbyrummet. Ni får gärna låta era nymålade saker stå där och torka. Men när ni är klara bör ni ta bort dem snarast för att lämna utrymmet för nästa person. Vid städning i hobbyrummet har nu …

Fortsätt läsa

Radonmätning klar!

Det fanns inga värden uppmätta i våra lägenheter som överskred gränsvärdet 200 Bq per kubikmeter luft. De vanligaste värdena var mellan 20-40 Bq. Några få lägenheter låg på 50-70 Bq och två stycken något över 100. I lägenheter med Bq som är högre än 70 kan det möjligt att ventilationen inte är tillfredsställande. Se därför …

Fortsätt läsa