oktober 2019 arkiv

Motioner för årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 27:e November kl 18.30. MOTIONER måste vara styrelsen tillhanda senast den 22:a Oktober. /Styrelsen